Sivil ToplumEkonomiEmekGündemİfade ÖzgürlüğüManşetTürkiye

TMMOB: Kimsenin bu halka bu denli kötülük yapmaya hakkı yok

0

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Gezi Davası’nda ve İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na  verilen cezalara tepki göstermeye devam ediyor. TMMOB 16 Mayıs’tan 22 Mayıs’a kadar geçen süreçte Türkiye çapında “Gezi’ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz” etkinliklerinde meydanlardan iktidarı eleştirdi:

“Ülkemiz ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük bir kriz içerisinde. Krizin sorumlusu olan iktidar, halkın acil sorunlarına çözüm üretmek yerine toplumsal muhalefeti susturarak başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor. Son günlerde birbiri ardına yaşanan hezeyanların altında, iktidarın bu çözümsüzlüğünün telaşı yatıyor. Ülke tarihimizin en kitlesel ve uzun süreli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi ve Canan Kaftancıoğlu davalarında birbiri ardına verilen mahkumiyet kararları iktidarın çaresizliğinin dışavurumudur.”

‘Kimsenin bu halka acı çektirmeye hakkı yok’

TMMOB dün de 16.00’da Kadıköy Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada önce tutuklu TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın cezaevinden gönderdikleri mesajlar; aileleri Meriç Kahraman, Cansu Yapıcı, Mustafa-Şükran- Önder Atalay tarafından okundu. Gezi Direnişinden sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan‘ın annesi Gülsüm Elvan ile Önder Çetin Bilginer de konuşma yaptı. TMMOB’nin açıklamasında şunlar aktarıldı:

“[Gezi’de] verilen cezalar, hukukun gereği olarak değil, iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin sonucu olarak verilmiştir. İktidar güdümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların hiçbir hukuki dayanağı ve toplumsal meşruiyeti bulunmamaktadır. Gezi Direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes, tarih karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir. Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak istediği Gezi Direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, doğasına, tarihine sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır.”

“Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük yapmaya, bu denli acı çektirmeye hakkı yok” ifadelerinin yer aldığı açıklamada iktidara şu sözlerle seslenildi:

“Hukuku ve yargı organlarını siyasal çıkarlarınız doğrultusunda kullanmaya çalışmayın. Buradan aynı zamanda yargı organlarına ve yargıçlara sesleniyoruz: kararlarınızı iktidarın ihtiyaçlarına göre değil, hukukun evrensel ilkelerine göre verin.”

‘Boyun eğmeyeceğiz’

İktidar zorbalığına bugüne kadar hiç boyun eğmediklerinin belirtildiği açıklamada “Bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz” denildi.

Geçim sıkıntısından, toplumsal drama; borç batağından yıllardır yapılmayan mühendis, mimar ve şehir plancısı atamalarına; zor çalışma koşullarından çözüm bulunamayan sorunlara kadar birçok konuya değinilen açıklamada TMMOB’un acil talepleri şöyle sıralandı:

  1. Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan işsizlik sorunu derhal çözülmelidir.
  2. Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır.
  3. SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim Protokolü” ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.
  4. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalıdır.
  5. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.
  6. KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir
  7. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi için tüm alanlarda kamucu politikalar benimsenmelidir.
  8. Ülkemizin doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım alanlarını ve tarihi mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.
  9. Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunludur, serbestleştirme uygulamalarına son verilmelidir.
  10. Gezi Tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

Açıklamaya TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata, YK Sayman Üyesi Ülkü Karaalioğlu, Yürütme Kurulu Üyeleri Orhan Sarıaltun, Özden Güngör, Hüsnü Meydan, Yönetim Kurulu Üyeleri Feramuz Aşkın, Murat Fırat, Odalardan İMO Taner Yüzgeç, Nusret Suna, Özer Akkuş, MMO Yunus Yener, Elif Öztürk, Arife Kurtoğlu, Selçuk Soylu, ŞPO Gencay Serter, Ayhan Erdoğan ile TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in yanı sıra çok sayıda mühendis, mimar, şehir plancısı katıldı.

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.