Sivil Toplum

TMMOB İzmit’te yürüyecek

0

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 17 Ağustos 1999 depreminin 12. yılında, depremin yarattığı toplumsal sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını arttırmak, siyasal iktidarın ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla her yıl düzenlenen “TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü“nü bu yıl İzmit‘te yapacaklarını ve yürüyüşün ardından saat 03.02’de anmalara katılacaklarını bildirdi.

Soğancı yaptığı açıklamada, deprem sorununun, her oluşan yıkıcı depremden sonra, İstanbul bağlamında “fay” ve “depremin büyüklüğü” tartışmalarıyla gündeme geldiğini, depremin gerçek boyutunun maskelendiğini ve bir süre sonra da unutulduğunu söyleyerek, 17 Ağustos depreminin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkenin deprem tehlikesi ve riski konusunda yinelediği uyarıların siyasal iktidarlarca dikkate alınmadığını, depremlerde can ve mal kayıplarının bu kadar yüksek olmasında imar aflarının birincil derecede önemli olduğu ifade etti.

Ülkede dereler, vadiler, ormanlar, su havzaları, deprem tehlikesi içeren, kısaca yapılaşmaya uygun olmayan alanlarının, rant ekonomisinin baskısı altında yapılaşmaya açıldığını ve bunun değişeceğine dair ciddi hiçbir irade de olmadığını da söyleyen Soğancı sözlerine şöyle devam etti:

“Depremlerden ve diğer bütün doğal ve yapay afetlerden korunmak yönünde istemler en temel insan hakkıdır. Daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir çevrenin her yurttaş için temel bir insan hakkı olduğu ana ilke olarak kabul edilmelidir. Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılması için, yerleşme ve yapılaşma bağlamında gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, yasaların uygulanması sağlanmalı, sağlıklı ve güvenli yapı üretim ve denetim sürecini sermayeye ticari bir alan olarak teslim eden anlayış bırakılmalı, kamusal denetim etkinleştirilmelidir.”

Yeşil Gazete

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.