Sivil Toplum

TMMOB Ankara’da mitinge hazırlanıyor

0

TMMOB, 15 Mayıs’ta Ankara Sıhhiye Meydanı’nda yapacağı miting öncesinde dün bir basın açıklaması yaptı. Birlik binasının önünde toplanan mühendis, mimar ve şehir plancıları buradan Yüksel Caddesi’ne yürüdüler, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğan tarafından okunan basın açıklaması sonra Kızılay civarında bildiri dağıtıldı.

Bildiriden bazı başlıklar şöyle:

“Sosyal devlete darbe inmiştir”

AKP iktidarı, kamu idari yapısı ve siyasi üstyapı ile ekonomik sosyal yapıyı kamuyu piyasaya hizmet eder hale getirmiş; sosyal devlet paradigmasına darbe indirmiştir.

“Büyüme” sorunları, büyük dış ticaret açıkları, ülke borç ve faiz ödemelerinin yüksekliği, gelir dağılımında oluşan uçurum, çalışanlar üzerindeki haksız vergi artışları, kamu yatırımlarının azaltılması, özelleştirmeler, verimlilik artışlarına karşın istihdamda yaşanan gerileme, yaygınlaşan işsizlik ve yoksulluk, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşması; Türkiye’yi sarmıştır.

“Mesleğimizin toplumsal hizmet niteliği aşındırıldı”

Nitelikli işgücü olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işsizlik oranını artmış ve mesleğin kamusal-toplumsal hizmet niteliği aşındırılmıştır.

Sanayi, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi, imar, tarım, gıda, madencilik, orman, su kaynakları, enerji, çevre ve kentleşme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, anayasal mesleki kuruluşlar olan mühendis, mimar şehir plancıları odalarının önerilerinin aksi doğrultuda düzenlenmektedir.

AKP iktidarının yasama ve yargının yanı sıra diğer devlet organları, güvenlik güçleri, üniversiteler, bilim kurumları ve medyayı baskı ve zor yöntemleriyle hakimiyeti altına alma çabaları İslami ideolojinin yaygınlaştırılmasını da amaçlamakta; Kürt sorunu ise Kürt-İslam sentezi ile kuşatılmaya çalışılmaktadır.

“Söyleyecek sözümüz var”

TMMOB, bugüne dek toplumsal yaşamın tüm alanlarına yayılan meslek alanlarından hareketle, örgütlü olduğu tüm birimleri ve üyeleri ile birlikte ülke gerçeklerini tanımlama, sorunları tespit etme, çözüm önerileri üretme ve bunları kamuoyuna sunma görevini yerine getirmiştir ve getirmeye devam edecektir.

Seçim dönemine girmiş bir Türkiye‘de 23 odada 380.000‘e ulaşan üye sayımızla, örgütlü yapımızla birlikte; 15 Mayıs‘ta Sıhhiye Meydanı‘nda TMMOB Seçim Bildirgemizi okuyacağız.

Biz, Türkiye‘nin dört bir yanından on binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı 15 Mayıs Pazar günü Sıhhiye Meydanı‘nda buluşacağız. Eşitlik, özgürlük, demokrasiden yana tüm halkımızı da mitingimize davet ediyoruz.

Yeşil Gazete

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.