KadınLGBTİ+ManşetSağlık

Tıp fakültelerindeki ‘hekimlik andı’ birer birer değişiyor: Cinsel yönelim vurgusu yok, kürtaj karşıtlığı besleniyor

0

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrencilerin mezun olurken ettikleri hekimlik yemininden “cinsel kimlik, cinsel yönelim ayırt edilmemesi gerektiğine” yönelik maddeyi çıkarttı. Ayrıca, metinde kürtaj karşıtlığı iması da yapıldı.

Selçuk Üniversitesi, “Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, irk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime…” kısmını, “Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim” olarak değiştirdi.

Yapılan bir diğer değişiklik ise kürtaj iması oldu. Hekimlik andına eklenen maddeyle insan hayatına “ana rahmine düştüğü andan itibaren saygı duyulması gerektiği” ibaresi konuldu. Hekimlik andına, “Meslektaşlarımı kardeş olarak göreceğim” kısmı da eklendi.

Ana rahmine düştüğü andan itibaren insan hayatına saygı

Selçuk Üniversitesi’nin andı şöyle:

Hekimlik mesleği üyeleri arasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım. Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım.

Sanatımı vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım. Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefini titizlikle yaşatacağım. Hastamın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastalarımın sırlarını muhafaza edeceğim.

Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim.

İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı duyacağım. Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım. Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim.”

Daha önce de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sakarya ve İnönü üniversiteleri tıp fakültelerinin hekimlik andından cinsel yönelim ibaresini çıkarmıştı. Cerrahpaşalı doktor adayları yemin töreninde, metinden çıkarılan ifadeyi hep birlikte bağırarak okumuştu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) de Sakarya ve İnönü’deki değişiklikler üzerine bir açıklama yapmış; “Unutulmamalıdır ki, binlerce yıllık tarihsel süzgeçten geçerek evrensel kabul görmüş mesleki değerlerin belli bir anlayışın yaşam görüşü doğrultusunda değiştirilmesi olanaklı olmadığı gibi, bu tür girişimlerde bulunulması kabul edilemez. Hekimler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kişilerin var olan farklılıklarını dikkate almaksızın, herhangi bir ayrım yapmadan hastalarının ve toplumun acılarını dindirmeye devam edecektir” demişti.

TTB’nin de katkılarıyla 2017’de güncellenen Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi ve diğer üniversitelerde okunan Hekimlik Andı şöyle:

Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;
Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,
Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,
Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,
İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,
Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,
Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,
Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,
Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,
Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,
Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,
Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,
Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,
Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,
Ant içerim.”

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.