Yeşeriyorum

Tarımda Kapitalist Paradigmanın İflası–1 / Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

0

“TÜRKİYE’DEN BİR ÖRNEK; KIRMIZI ET BUNALIMI”

Dünya genelinde olduğu üzere Türkiye’de de son 30 yılda ekonomide de tek ve biricik gerçeğin liberal-kapitalist bir düzen olduğu, evrensel bir söylem olarak dayatıldı. Reel sosyalizmin bunalıma girmesi ve çöküşü ile dünyanın tek kutupluluğa dönüşmesi de liberal-kapitalist sistemin başarısı olarak gösterildi. Bu bağlamda, kapitalizm dünyanın eriştiği en mükemmel sistemdi. Bunun yerine başka bir sistemin geçmesi artık söz konusu olamazdı. Bu anlamda tarihin sonu gelmişti.

KAPİTALİZM DÜNYA DİNİNE NASIL DÖNÜŞTÜ?

Kapitalizmin dünya dinine dönüştürülmesinde özellikle, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya’daki kimi düşünürler(!) önemli rol oynadılar. Bunlara göre, ekonomik çözümlemede emek-sermaye ile merkez-çevre (emperyalizm) çelişkileri güncelliğini yitirmiş ve eskimiştir.Ulus devletler yerine etnik ve dinsel temele dayalı yapılanmalar öne çıkarılmalıdır.. Ulus devletleri yerine etnik ve dinsel temele dayalı yapılanmalar öne çıkarılmalıdır. Çünkü ulusal devletler mal, hizmet ve doğal kaynaklar üzerinde sermayenin egemenliğini kısıtlamaktadır. Bu durum ise kapitalizmin küreselleşmesini engellemektedir. Arkalarındaki tekelci firmaların desteğiyle bu ideolojilerini yaygınlaştırmak için vakıf, açık toplum enstitüleri ve iletişim ağı kurdular. Kimi bilim kişileri, yazarları ve siyasetçileri fonladılar.

Sonuçta bu ideolojik çalışmalarla liberal-kapitalizm büyük bir kesim tarafından normal ve doğal bir süreç olarak kabul edildi. Kısaca bu konuda önemli düzeyde kültürel egemenlik kuruldu, bir başka deyişle insanların beyinleri işgal edildi.

KAPİTALİZM TARIMA NASIL YANSIDI?

Liberal kapitalizm Türkiye Tarımı’nı da etkiledi. Bu bağlamda öne çıkan başlıca uygulamalar şunlar oldu;

•            Tarımsal desteklemeler giderek azaldı. Varolan destekler üretimden daha çok işletme büyüklüğü temeline dönüştürüldü ve istikrarsız bir şekilde gerçekleştirildi.

•            Tarımsal KİT’ler özelleştirildi. Örneğin Süt Endüstri Kurumu, Yem-Sanayi gibi kurumlar özelleştirildi. Et-Balık Kurumu işlevsiz duruma getirildi.

•            Tarımsal ürün ithalatı, sözde iç piyasayı terbiye etmek amacıyla yapıldı, bu süreç devam ediyor.

•            Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve örgütlenmesi yerine dev tarım işletmelerinin desteklenmesi gündeme sokuldu. Bu bağlamda tarımsal üretim artışının kapitalist işletmelerde gerçekleşebileceği yaklaşımı egemen oldu.

DEV BESİCİLİK FİRMALARI ET SPEKÜLATÖRLERİ Mİ?

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, kırmızı ette meydana gelen fiyat yükselmesini spekülatörlere bağlıyor. Kim bu spekülatörler? Bildirildiğine göre bu spekülatörler canlı hayvan besisi yapan firmalar imiş, bir başka deyişle dev kapitalist işletmelermiş. Toplam 11 adet dev kapitalist işletme 200 bin baş canlı besi hayvanı stoklamış durumdaymış. Bu sayı yaklaşık 2200 bin kesime gelmiş hayvan sayısının yüzde 10’una tekamül ediyormuş. Demek ki 11 adet dev besi firması piyasayı denetliye biliyormuş, tüketicinin cebindeki parayı almaya çalışıyormuş.

Şimdi soralım?

Destekleme politikalarını büyük sermayenin hayvancılık sektörüne girmesi doğrultusunda düzenleyenlerin bunlardan şikayet etmeye hakları var mı? Daha dün, mayınlı toprakları bir bütün olarak şirketlere verelim diyenler dev besicilik firmalarını suçlar şekilde neden açıklamalarda bulunuyorlar?

Doğru oturalım, doğru konuşalım. Liberal-kapitalist baylar! Tarımda, tarımın bir kolu olan hayvan yetiştiriciliğinde dev işletmeler modeli, bir başka deyişle büyük ölçek kavramı, Türkiye’nin çıkarına değildir. Bu görülmelidir. Kırmızı ette yaşanan krizin belki de yararı (!) bu olmuştur.

Önümüzdeki haftaki yazımızda, tarımda kapitalist paradigmanın önemli öğelerinden birisi olan dev tarımsal işletmelerin, bir başka deyişle endüstriyel tarımın açmazlarını anlatmaya devam edeceğiz.

Not: Paradigma sözcüğü, değerler dizisi karşılığı olarak kullanılmıştır. Fransızca yoluyla Türkçe’ye giren Latince asıllı bir sözcük. Örnek, model ve numune karşılığı olarak da kullanılabiliyor.

[email protected]

More in Yeşeriyorum

You may also like

Comments

Comments are closed.