Duyurular

Tarih Vakfında Perşembe konuşmaları :1915’ten 2015’e

0

Tarih Vakfının düzenlediği ve artık gelenekselleşen Perşembe Konuşmaları, bu dönem 1915’in 100. yılının arifesinde Ermeni Soykırımı’na odaklanıyor.

Eleştirel tarih anlayışlarına platform sağlayarak entelektüel tartışma mecrası oluşturmayı amaçlayan Tarih Vakfı, Perşembe Konuşmaları’nda bu dönem şu sorulardan yola çıkacak: Ermeni Soykırımı’nı milliyetçi önyargıları yeniden üretmeyen, tersine resmî tarih ve milliyetçi anlatılarla mücadele eden bir anlayışla tartışabilir miyiz? Meseleyi devlet ya da uluslararası hukuk düzlemlerinin ötesinde, tüm sosyal bilimleri de kavrayan sosyal tarih perspektifle incelemenin olanak ve koşulları neler olabilir? 1915’i bugün içinde yaşadığımız siyasal ve sosyal sistemin kurucu momenti olarak ele alıp imparatorluk ile cumhuriyet arasındaki süreklilikleri ve özellikle İttihatçı dönem ile tek-parti iktidarı arasındaki geçişleri hesaba katan bir perspektif değerlendirmek tarihsel anlayışımızı ne yönde geliştirir?

müge göçekPerşembe konuşmalarının bu dönem ilk konuğu Michigan Üniversitesi’nden sosyal bilimci Müge Göçek. “İnkârın Şiddeti: Ermenilere Yönelik Toplu Şiddet, 1789-2009” başlıklı konuşmasında Ermenilere yönelik toplu şiddetin inkârının ne kadar geriye gittiği, nasıl ve neden günümüze kadar uzandığı sorularına yanıt arayan Göçek, kendisine bu soruları sorduran süreci ve bu sürecin çalışmalarına ilham veren unsurlarını anlatacak. İnkârın tarihimizde hangi evrelerden geçerek katmanlaşıp kemikleştiğini son çalışması eşliğinde göstererek bu alandaki analiz çerçevelerine yeni bir boyut katacak olan Göçek, konuşmasının sonunda inkârın üstesinden nasıl gelineceğine dair önerilerini serimleyerek ufuk açıcı bir tartışma başlatacak.

2 Ekim 2014 Perşembe günü gerçekleşecek dönemin bu ilk konuşması, Tarih Vakfı Eminönü Binası’nda gerçekleşecek; devam eden konuşmalar eskiden olduğu gibi Galatasaray-Aynalıgeçit’te yapılacak.

Kategori: Duyurular

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.