ManşetTürkiye

Sulukule projesine mahkemeden 6 yıl gecikmeli iptal!

0

Fatih’te Romanları yerinden eden Sulukule projesi bir kez daha iptal edildi. Mahkeme kararında projenin Roman kültürünü korumadığına dikkat çekti.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre 2006 yılında yenileme alanı ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan ve Roman yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Hatice Sultan Mahallesi (Sulukule), TMMOB Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucu avan proje 2012 yılında iptal edildi. Yargının iptal kararına rağmen kısa bir süre sonra üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayan proje bir kez daha Koruma Kurulu onayından geçmişt ve o süre zarfında da Roman yurttaşlar kentin dışına Kayabaşı’na sürgün edilmiş, proje de bitmişti.

Mimarlar Odası Koruma Kurulu’nun kararı üzerine bir kez daha yargı yoluna başvurdu. Mahkeme bilirkişi keşfi yaptırdı. Raporda Sulukule’nin özellikli bir mahalle olduğu belirtildi.

Projeyle birlikte mahalle dokusunda büyük bir değişim olduğunu belirten bilirkişiler Araçlı ulaşıma dayalı olarak ortalama sokak genişliği 8 metreye çıkarıldı,Proje öncesinde araçlı ulaşım yüzeylerinin toplam alana oranı yüzde 12 iken proje sonrasında yüzde 37’ye çıkarıldı, Proje öncesinde mevcut yapıların ortalama büyüklüklüğü 75 metrekare, kat adedi ise 1,2 iken, proje sonrasında ise ortalama büyüklük 111 metrekareye, kat adedi ise 3,08 çıktı gibi tespitlerde bulundu.

Bilirkişi raporunda ayrıca projenin 5366 sayılı kanunda öngörülen amaçların gerçekleştirilmesine hizmet edebilecek nitelikte bulunmadığına ve kamu yararına uygun olmadığına dikkat çekildi.

Mahkeme ayrıca avan projeye dayanak oluşturan Fatih Tarih Yarımada 1/5 bin ölçekli koruma amaçlı nazım imar planının 13 Temmuz 2018 tarihinde iptal edildiğini kaydederek “Onaylanan projenin Roman kültürünün korunması ve yaşatılarak kullanılması ve amaçların gerçekleştirilmesine hizmet edebilecek nitelikte bulunmadığı ve kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılarak mahkememizce iptal edildiğinden bu avan projenin kabulüne ilişkin Fatih Belediyesi Meclis kararında da aynı gerekçelerle hukuka uyarlık bulunmamaktadır” sonucuna vardı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen kararı değerlendirdi. Sulukule’nin İstanbul’un son 20 yılında yaşanan yıkıma ilişkin en somut örneklerden biri olduğunu belirten Köymen, “Son mahkeme kararı daha önce uygunmasında belirli bir aşamaya ilişkin bir mahkeme kararıyla iptal edilmiş avan projeyi tekrar uygun bulan bir kurul kararıdır. 2012 yılında verilebilecek bir kararın altı yıl sonra verilmesi gecikmeli bir karardır. Haklılığımız bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kararın altı yıl sonra verilmesi Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin ne hale geldiğinin açık bir göstergesidir. Roman yurttaşlar her türlü yasal yol başvurma hakkına sahiptir, biz de bu konuda kendilerine destek vermeye hazırız” dedi. “

 

(Artı Gerçek)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.