Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Kirmir Çayı ve çevresi için bilirkişi raporu: Kesin korunacak hassas alan ilan edilmeli

0

Ankara’nın Güdül ilçesinde bulunan Kirmir Çayı kenarı ile mağaraları Doğal Sit Alanı‘nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı, bilirkişi heyeti tarafından uygun bulunmadı.

ANKA‘nın aktardığına göre; Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, alanın “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak değiştirilmesine karar vermişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle onaylanan komisyon kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı.

Heyetten Kesin Korunacak Hassas Alan statüsü önerisi

Davada bilirkişi raporu yayınlandı. Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporunda, “Olası faaliyetlerin önlenmesinin ve alanın koruma statüsünü değiştiren kararın iptalinin yürürlükteki koruma mevzuatı ve kamu yararı açısından uygun olacağı ve sürdürülebilir çevre ilkesi ile daha uyumlu olacağı Kirmir Çayı Kenarı- Kirmir Çayı Kenarı Mağaraları Bağlantısı Doğal Sit Alanı’nın korunabilmesi için alanın tamamına, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsünün getirilmesi, doğal yaşamın ve sit alanının birlikte ve bütüncül korunmasına imkan sağlayacaktır” denildi.

Yaban hayatı için tehlike

Raporda, alanın İç Anadolu gibi kurak ve yarı kurak bir bölgede çok önemli bir su toplama ve iletim havzası olduğu, mikroklima özelliği gösterdiği de vurgulandı. Ayrıca raporda, statü değişikliğinin yapılaşma baskısına neden olacağı, böylece su kaynaklarının kirleneceği ve yaban hayatın zarar görüp habitatın parçalanacağı belirtildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Bilirkişi raporuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kirmir Çayı kenarı ve vadisinin statüsünün değiştirilmesi, alanın doğal ve ekolojik yapısını bozacak, koruma alanını olumsuz etkileyecek, alanı yapılaşma baskısı altına alacak, insan ve doğa arasındaki dengeli ilişkiyi bozacak nitelikte bir karardır. Kirmir Çayı Vadisi, Sakarya Havzası ve İnözü Vadisi‘nin birbirinden bağımsız olmadığını ve bir bütün olarak ele alınıp korunması gerektiğini de defalarca dile getirdik. Aklın yolu bir, bilirkişiler de verdikleri raporda haklılığımızı gözler önüne serdi ve alanın korunmasının önemine işaret ederken, kararın iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Kirmir Çayı ve çevresi zarar görmeden acilen bu kararın yürütmesi durdurulmalı, takiben karar iptal edilmelidir.”

You may also like

Comments

Comments are closed.