Kitap

Son dönemin yeşil kitapları (2)

0

Marksizm ve Ekolojik İktisat

Çevre felaketlerinin ve ekonomik krizlerin kuşattığı bir dünyada, ekolojik düşüncenin tüm ekolleri arasında üretken bir görüş alışverişi sağlamanın önemi açıktır. Bu kitap ekolojistler için iktisada giriş, iktisatçılar için de ekolojiye genel bir bakış sağlayarak işte böylesi bir ihtiyaca yanıt vermektedir.

Ekolojik İktisat’ın yöntemi ve kullandığı kavramlar ile çok disiplinlilik, metodolojik çoğulculuk ve tarihsel açıklık konularındaki taahhütlerini yerine getirmesi arasında bir uyumsuzluk var mıdır? Varsa, maddî-toplumsal bir üretim ilişkisi olarak Marksist sınıf perspektifi, Ekolojik İktisat’ın bu beklentilerine yanıt verebilir mi? Kitabın yoğunlaştığı ve yanıt bulmaya çalıştığı esas sorular bunlardır. Bu sorular, Ekolojik İktisat’ın çelişkilerinin, analitik boşluklarının ve yanıtlayamadığı soruların ortaya konulması ve Marksizmin bu soruların çözülmesine nasıl yardımcı olabileceğinin gösterilmesiyle geliştirilmiştir. Buna göre, Marksist ekonomi politiğin Ekolojik İktisat’a katkıları dört temel başlık altında toplanabilir: doğa ve ekonomik değer, sermaye olarak doğa, ekonomik sistemler açısından entropi yasasının önemi ve son olarak sürdürülebilir kalkınma.

Bu özellikleriyle kitap, Marksist ekonomi politik ile Ekolojik İktisat arasında kurulacak diyaloğun temellerini inşa eden, Marksist bakış açısından Ekolojik İktisat’ın genel değerlendirmesini yapan ilk eserdir.

Kızıl ve Yeşil bir Ekonomi Politiğe Doğru
Paul Burkett
Çeviri: Ertan Günçiner
Yordam Kitap
2011

 

Denizlerimizin Sakinleri

Türkiye’nin denizlerinde yaşayan canlıları tanıtan Türkiye’deki en kapsamlı rehber niteliğindeki “Denizlerimizin Sakinleri” kitabı yayımlandı.Kitap, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştı.“Denizlerimizin Sakinleri”, Doğu Akdeniz’de Türk sınırının bittiği Keldağ’dan (Hatay), Yunanistan sınırındaki Saros kıyılarına, Karadeniz’de ise Trabzon’dan Zonguldak’a kadar olan bölgelerde yapılan dalışlarda fotoğraflanan 329 türü tanıtıyor. Kitapta, Dr. Bülent Gözcelioğlu’nun hazırladığı kolay okunur literatür bilgileri ile birlikte Tahsin Ceylan’ın çektiği, türleri ve yaşam alanlarını sergileyen fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca, türler ile ilgili gözlemler ve fotoğraflandıkları dalış noktaları da yazarın notu olarak sunuluyor. “Denizlerimizin Sakinleri”, konu ile ilgili herkesin yararlanabileceği bir kaynak. Kitap aynı zamanda, Türkiye denizlerinde yaşayan canlı türlerinin tanınması ile denizel biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarında yürütülen koruma faaliyetlerine bir destek niteliğini taşıyor.
Kitabı sadece posta masrafı karşılığında edinmek için: [email protected]

Denizlerimizin Sakinleri
Dr. Bülent Gözcelioğlu
Fotoğraflar: Tahsin Ceylan, Bülent Gözcelioğlu
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığ ve UNDP
2011

 

Avrupa Birliği Çevre Hukuku

Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım müzakerelerinde çevre faslı, 21 Aralık 2009’da gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansı’nın bakanlar düzeyindeki 8. toplantısında alınan bir karar ile açılmıştır. Böylelikle Türkiye, Avrupa Birliği’nin çevrenin korunmasına ilişkin düzenlemelerini iç hukukuna aktarmak ve ulusal mevzuatını Birlik ile uyumlu hale getirmek mükellefiyeti altına girmiştir. Elinizdeki eser, ülkemiz açısından güncel bir öneme sahip olan Avrupa Birliği çevre hukuku alanında mevcut olan kaynak boşluğunu doldurmak amacıyla hazırlanmıştır.
İki kısımdan oluşan bu eserin genel kısmında, Avrupa Birliği çevre hukukunun tarihsel gelişimi, Çevre Eylem Programları, Avrupa Birliği çevre hukukundaki temel aktörler ve Avrupa Birliği çevre hukukuna ilişkin birincil hukuk düzenlemeleri gibi konular etraflı bir şekilde ele alınmıştır. Avrupa Birliği çevre hukukunun özel kısmını işleyen ikinci kısımda ise, Avrupa Birliği’nin çevresel etki değerlendirmesi, çevresel sorumluluk hukuku, doğa koruma hukuku, gen teknik hukuku, kimyasallar hukuku, atık hukuku ve su hukuku gibi alanlarda kabul ettiği düzenlemeler ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.

Avrupa Birliği Çevre Hukuku
Dr. Ahmet M. Güneş
On İki Levha Yayıncılık
2011

(Yeşil Gazete)

More in Kitap

You may also like

Comments

Comments are closed.