Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Son dönemin Yeşil Kitapları’nda bu hafta sizinle paylaştıklarımız:

John Scanlan’ın Sub Yayınları’ndan çıkan “Çöp Üzerine“si, Rob Hengeveld’in Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan “Atık Küre” kitabı ve Yurttaşlık Derneği’nin ekoloji teması ile çıkardığı “Saha” dergisinin son sayısı

İyi okumalar ve İyi haftalar

Çöp Üzerine

Çöp yaşam ve ölüm arasındaki neredeyse seçilemez olan çekişmenin sonucu olarak ortaya çıkar -zira ölüm insanın maddeye dönüşünü ve bir anlamda, bedenin ‘çöpleşmesini’ teşkil eder. Bu da, yaşamımızı korumak için ölümden kaçınmamız gerektiği anlamına gelir. Bu ölümden sakınışla bir dizi paradoks çıkar ortaya. Nitekim, daha yakından incelediğimizde görürüz ki Batılı toplumlar ölüm ve hastalıkla baş etmek ve sağlığı düzeltmek için doğanın işleyişine dair toplanagelmiş olan bilgiyi kullanmaya giriştiklerinde, tam da bu eylemi harekete geçiren şey (ölüm) bir ya da iki yüzyılın sonunda, kimsenin kaçınamadığı bir zorunluluk yerine, adeta yaşama bir hakaret olarak görülür hale gelmiş. Benzer şekilde, sonunda gıda perakendecilerini gıda maddelerini kirleticilerden ve tüketiciye ulaşmadan önce israf olmaktan kurtarmak için yeni geliştirilen paketleme ve depolama yöntemlerinden yararlanmaya mecbur bırakmış olan on dokuzuncu yüzyıldaki o ‘büyük temizlik’ de paradoksal biçimde daha fazla maddesel çöp ortaya çıkarır ve bu da yaşamı çok daha büyük bir ölçekte tehdit etmekte olduğu söylenen o büyük çevre erozyonu sorununun bir kısmını teşkil eder. Dolayısıyla, bu kitabın yaptığı şey bizlerden değer verdiğimiz her şeyin şaşırtıcı nüvesinin (hem maddesel hem de mecazi anlamıyla) çöpten kaynaklandığı (ve hep daha da çöp yarattığı) olasılığı üzerine kafa yormamızı istemektir. O halde bu kitap bir elden çıkarma, bir çöpleme tarihi olarak Batı kültürünün gölge tarihi biçiminde okunabilir.

Çöp Üzerine
John Scanlan

Çeviren: Billur Karayalçın
Sub Yayınları
2018

Atık Küre

Atık Küre insan türünün Yerküre ve barındırdığı yaşamsal sistemler üzerinde yarattığı etkinin geniş bir tarihini sunuyor. Kitabın çevre meselelerinin tarihi konusunda yazılmış pek çok kitaptan farkı yazarın kontrolsüz nüfus artışı ve atık üretimi gibi temel iki sorunu sistem teorisi bağlamında ve karşılıklı etkileşimlerini merkeze koyarak ele almasıdır.

Rob Hengeveld Hollanda Wageningen’deki Ekosistem Araştırmaları Merkezi’ne üyedir ve Vrije Üniversitesi Hayvan Ekolojisi Bölümü’nde fahri öğretim üyesidir.

Atık Küre
Rob Hengeveld

Çeviren: Nafiz Güder
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
2019

.

Saha- Politik Ekoloji Özel Sayısı

Saha’nın beşinci sayısı 2000’ler Türkiyesi’ne odaklanıyor ve bu kez ekoloji

perspektifinden bir bilanço çıkarmayı murat ediyor. Şüphesiz ülkenin hızlı ve dramatik bir dönüşüm

geçirdiği bu dönemi baştan sona ele almak mümkün olmayacaktı. O nedenle daha ziyade bu alandaki tartışmaya bir giriş yapmaya, tartışmanın köşe taşlarını ortaya koymaya ve böylelikle Türkiye bağlamında oluşan birikimin bir kısmını alan dışındaki okuyucuya aktarmaya çalıştık. Daha özgür bir ülke ve dünya arayışımızda eksik bıraktıklarımızı, yeterince göz önünde tutmadıklarımızı öğrenmenin vesilesi olacağı umuduyla. (Fırat Genç- Editoryal)

Saha Politik Ekoloji Özel Sayısı
Yurttaşlık Derneği

2018

.

Derleyenler: Barış Gençer Baykan ve Akif Pamuk

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.