KitapManşet

Son dönemin yeşil kitapları (8)

0

Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu

Doğal kaynaklar üzerindeki baskının niceliğinin ve bunun hangi etmenlerden kaynaklandığının ortaya konması, sürdürülebilir kullanımının ön koşuludur. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu, yenilenebilir doğal kaynak kullanımımızı nedenleri ve sonuçlarıyla inceleyereki mevcut eğilimlerin sürdürülebilirliğini sorguluyor.

İnsan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Ekolojik Ayak İzi,  aynı süre içerisinde üretebileceğimiz doğal kaynak miktarıyla, yani biyolojik kapasiteyle karşılaştırarak, doğal kaynakların kendini yenileme sınırları içerisinde yaşayıp yaşamadığımızı gösteriyor.

WWF-Türkiye’nin Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network) işbirliğiyle, MAVA Vakfı ve Garanti Bankası desteğiyle hazırladığı Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi Raporu, Türkiye’nin mevcut kaynak tüketimiyle ilgili durum analizi yaparken, sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken adımları sıralıyor.

Rapor: Türkiyenin Ekolojik Ayak İzi Raporu.pdf

Genel Ekoloji

Son çeyrek asırda çeşitli toplumlarda ve toplumların değişik katmanlarında çevre-insan etkileşimi yönünde bilinçlenmenin sonucu olarak ekolojiye ilgi artmıştır. Bu, ümit verici bir gelişme olmasına rağmen yeterli değildir. İlgili sorunların çözülebilmesi için bireylerin, çevre ve ekoloji konusunda daha fazla bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Genel Ekoloji kitabı, bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, değişik alanlarda uzman bilim adamlarını bir araya getirmenin eksiklikleri azaltacağı ve başarıyı arttıracağı inancıyla, farklı olmanın kalıcı olduğu bilinciyle ve birçok bilineni de yeni bir anlatımla sunma gayretiyle, multidisipliner bir yaklaşımda hazırlanmıştır.

Kitap Temel Ekolojik Kavramlar, Ekoloji ve Adaptasyon, Karasal Ekoloji, Deniz Ekolojisi, Tatlı Su Ekolojisi, Popülasyon Ekolojisi, Komünite ve Ekosistem Ekolojisi, Kent Ekolojisi ve Çevre Kirliliği ve Kontrolü olmak üzere dokuz bölümden oluşmaktadır. Eser, ekoloji ve çevre konularının ele alınacağı yayınlara ve faaliyetlere katkı sağlamasının yanında üniversitelerdeki değişik fakültelerin Zooloji, Botanik ve Biyoloji Bölümleri ile Ziraat ve Orman Fakültelerinde okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine, biyoloji öğretmenlerine, çevre sorunları ve ekoloji bilimiyle ilgilenenlere de faydalı olacaktır.

Genel Ekoloji
Sabri Gökmen
Nobel Kitabevi
2011

 

Çöp Ekonomisi – Ya Da Atık Dedikleri

Çöp, bugünkü dünyamızda yeni ve dev bir ekonomik sektör oluşturmuştur.

İçerdiği ekonomik değer nedeniyle büyük kârlılıklar yaratan çöp, artık atık olarak adlandırılmaktadır. Atık ve geri dönüşüm kavramları günlük hayatımızın vazgeçilmez kavramları arasına dâhil olmuştur. Attığımız her adımda bir “geri kazanım” ve “geri dönüşüm” reklâmına/afişine rastlamak mümkündür. Bu afişler bizi, yani sıradan çöp üreticilerini geri dönüşüme katkı yaparak “sulak alanları, ormanları ve hattâ bir ağacı kurtarmaya” çağırmaktadır. Oysa, sanayi çöpleriyle kıyaslandığında, evsel çöplerin -sıradan çöp üreticilerinin- dünyayı kirletme oranı milyarda bir bile değildir.

Sıradan insanlara çağrı yapanlar ise kâr ve rekabetle beslenen büyük sanayi kuruluşlarının kurduğu ya da desteklediği vakıflar/kuruluşlardır. Yani aslında, hem evlerindeki tüketim çılgınlığı hem de işletmelerinin faaliyetleri nedeniyle dünyayı en çok kirletenlerdir. Geri dönüşüm/kazanım adına konuşanlar ve kampanyalar düzenleyenler aslında ucuz hammadde, dolayısıyla yüksek kâr peşindedirler. Çünkü, “kârlı geri dönüşüm sektörü”ndeki en makbul maddeler kâğıt, cam, plastik, metaller vb. gibi zahmetsizce yeniden satılabilecek olan ürüne dönüştürülebilen maddelerdir.

Geri dönüşümden en çok bahsedenler, bugün dev ve kârlı bir sektöre dönüşmüş olan “Çöp Ekonomisi”ni de yaratmışlardır. Zamanımızda 4X4 “jeep”inden indikten hemen sonra, yüzsüzce çevrenin ve doğanın kirletilmesinden, geri dönüşümden, yeşil teknolojiden, sürdürülebilir bir ekolojiden bahsedenlere sıkça rastlıyoruz. Sürdürülebilir ekoloji denilen “şey” ise mevcut kâr oranlarının sürdürülmesinden ve korunmasından başka bir şey değildir.

Bu kitap, “atık ve geri dönüşüm kavramları günlük hayatımıza ne nasıl ve ne zaman dâhil oldu? Bu kavramlar ne işe yarıyor? Peki, geri dönüşüm kazanım süreçleri gezegenimizin örtüsü olan doğal hayata ya da yoksullara yararlı olabilecek mi?”

Çöp Ekonomisi – Ya da Atık dedikleri
İsmail Kılınç
Epos Yayınları
2012

(Yeşil Gazete)

More in Kitap

You may also like

Comments

Comments are closed.