Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Doğadabuan

 

Dilimizde zaman sözcüğüne denk gelen söz “an” olmalıdır. Güney Sibirya’da doğanın özgür halkı Dukhalar’la yaşadığım sırada, zaman sözcüğünün “an” olarak karşılandığını fark etmiştim. Dünyanın en özgür Türkleri, Sayan Dağları’nda her an özgürce ve doğanın içinde yaşıyor. Anadolu’da ise giderek doğadan uzaklaşan, çoğu yerde kopan bir halk var. Hüseyin Çağlar İnce, hiç beklemediğimiz bir anda, “doğadabuan” diyerek, ya bir çiçek ya da bir kelebek göstererek bizi kendimize getiriyordu. Çağlar, Magma dergisi okurlarına birdenbire sunduğu “doğadabuan” armağanlarını kitaplaştırdı. Herkes, “doğadabuan” desin ama bunun için Çağlar’ın sürpriz yapacağı anı beklemesin.

Özcan YüksekMagma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

 

Doğadabuan
Hüseyin Çağlar İnce
A7 Kitap
2017

 

Küresel Bakışla Kutup Çağı

Farklı Disiplinler Çok Yönlü Perspektifler

Arktika Bölgesi giderek daha ulasılabilir hale gelmektedir. Soğuk Savaş yıllarında Bölge’ye atfedilen’öğrenilmiş değersizlik’ zaman içinde değişmis, askerileşmenin yerini kaynakların ekonomik potansiyeli almıştır. Yaşanan bu değişim, ‘Kutup Çağı’ kavramı ile vücut bulmuştur.

Uluslararası politikada iki kutupluluğun ortadan kalkmasından sonra geçen çeyrek yüzyıl içinde “Yeni Alanlar” ortaya çıkmış “Yeni Bakış” açıları dillendirilmeye başlanmıştır. Buradaki itici güç çevresel değişiklik, küresel ısınma ve buz kitlelerinin ayrışma sonucu doğal zenginliklere kolayca ve daha ucuz bir şekilde ulaşmaya dayanmaktadır. Bu arada iklim değişikliğine bağlı olarak buzul dağlarının artan bir hızla erimeleri sonucu alışılagelen  buzlarla kaplı Arktika manzaralarını ortadan kaldırmakta, yerli halkların geleneksel yaşam koşullarını kökünden değiştirmektedir. Küreselleşmenin  de Bölge’ye girmesiyle devasa ölçekli trans holdinglerin kaynaklara ulaşım mücadelesi ve bu kaynakları sömürme rekabeti artarak sürmektedir. Ekosistemin bozulması ve orman arazilerinin küresel düzeyde  azalmasından sonra  Arktika’da uzun yıllardır gözlemlenen iklimsel kriz, günümüzde uluslararası toplumun mevcut krizleri arasında en etkili boyuta ulaşmıştır.

 

Küresel Bakışla Kutup Çağı
Farklı Disiplinler Çok Yönlü Perspektifler
Editörler: Hakan Gümrükçü, Aybüke İnan Şimşek, Güneş Ersoy
Efil Yayınevi
2017

 

Termik Santrallerin Maliyeti – Alternatif Bir Değerlendirme”

Bu çalışma, yapımı planlanan ve nihai ÇED raporları Bakanlığa sunulan beş termik santralin (CENAL Entegre Enerji Santrali, SOCAR Power Termik Santrali, HEMA Termik Santrali, DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi ve SANKO Gölbaşı Termik Santrali) maliyetlerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapmakta ve bu yolla ÇED raporlarında sunulan fayda-maliyet analizlerinde bahsi geçmeyen, ancak esas itibariyle doğaya ve topluma yüklenen ‘gizli’ maliyetlere ışık tutmaktadır. Bu bağlamda bir parasal değerlendirme çalışmasını içermekle beraber bu tür bir değerlendirmenin açmazlarını yok saymayan bir yöntemsellik benimsemiştir. Dolayısıyla çalışmaya konu edilen projelere dair kapsamlı bir maliyet hesaplaması çıkarmak iddiasında olmaktansa, ÇED raporlarında mevcut değerlendirmelerin kısıtları ve eksikliklerini açığa çıkarmayı hedeflemektedir.

Termik Santrallerin Maliyeti – Alternatif Bir Değerlendirme”
Bengi Akbulut
Ekoloji Kolektifi Yayını
2017

 

Derleyen: Barış Gençer Baykan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.