Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Gaia- Dünyadaki Yaşama Yeni Bir Bakış

Gaia varsayımı ilk olarak 1960’ların ortalarında öne sürülmesinin ardından evrime ve çevreye dair bilimsel görüşler üzerinde çok çabuk bir etki sahibi oldu. Birçok okuruna ilham kaynağı olmayı sürdüren bu değerli eserde James Lovelock, dünya üzerindeki yaşamın tek bir organizma işlevi gördüğü şeklindeki fikrini ustaca açıklıyor. Bilim insanı olmayan kişiler için yazılmış olan Gaia, gezegenimize dair yeni ve çarpıcı biçimde farklı bir modeli destekleyecek kanıtların peşinde, zaman ve mekânda bir yolculuk niteliği taşıyor. Gaia, yeryüzündeki canlı maddenin, havanın, okyanusların ve kara yüzeylerinin, Dünya’nın yaşam için elverişli bir yer olarak kalmasını sağlayacak karmaşık bir sistem olduğunu ortaya koyuyor. Bu yeni baskıda Lovelock, tartışmaların bugünkü konumunu da özetliyor.

 

Gaia- Dünyadaki Yaşama Yeni Bir Bakış
James Lovelock
Çeviren: Ozan Karakaş
Alfa Yayınları
2017

 

Ekolojik Kriz,Etik ve Hukuk

Bu kitabın konusunu oluşturan, ekolojik krizle ilgili olarak, insanoğlu her şeyden önce doğaya ve dünyaya verdiği zararı kabul etmeli, bu zararın ekolojik dengeyi ve gelecek nesilleri tehlikeye attığını görmeli ve birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da harekete geçmelidir. Hukukun ne olduğu sorusuna, hukuk felsefesinde verilen yanıt klasiktir: Hukuk “olan”ı görür, “olması gereken”i tespit eder ve “norm” koyar. Hukukun bu üç unsuru, eserin de planını oluşturmaktadır. Hukukun nasıl işe yarayabileceğini görmek için birinci bölümde dünyayı tehdit eden tehlikenin ne olduğu ortaya konulmuş.

İkinci bölüm, “olması gereken”in yani değerli olanın ne olduğuna ilişkin tartışmaların yapıldığı bölümdür.  Üçüncü bölümde, ekolojik krizin yarattığı ve yaratma ihtimali olan tehlikeleri bertaraf etmeye yönelik doğru ve adil hukuk kurallarının bulunması için, hukuka dair yeni bir ideolojik alt yapı ve doğa-insan ilişkisinin tasarlanması gerekmektedir. Farklı bir anlayışla kurulan doğa ile insan arasındaki ilişki farklı bir hukuk sistemi yaratacaktır. Bunu başaran ülkelerin anayasal düzenlerinden örneklerin bulunduğu ve aynı zamanda yeni bir insan-doğa tasarımını içeren “doğa dostu” bir evrensel beyannamenin tartışıldığı bir bölümdür.  (Girişten)

 

Ekolojik Kriz,Etik ve Hukuk
Zeynep Özlem Üskül Engin
Filiz Kitabevi Basım
2017

 

 

100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi

Toplumumuzun sürdürülebilirlik yolculuğunda; doğru bilginin öğrenilmesi, bilginin uygulamaya geçirilmesi, uygulama sonuç- larının takip edilmesi ve değerlendirilmesi, değerlendirme so- nuçlarının paylaşılması sürecinin ilk adımının bir parçası olarak hazırlanan “100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi”; sürdürülebilirliğin temel ilke ve prensipleri, buna dair önemli konu alanları, ilgili kurum, uluslararası anlaşma ve standartları, yöntem ve indikatörler ile çözüm ve tedbirler hakkında temel bilgiler sunuyor. Rehber, kavramların ve aktörlerin yanı sıra tartışmalı konular ve alternatif yaklaşımlara da yer vererek sürdürülebilirliği geniş bir pencereden ele alıyor.

100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi
Editor: Barış Doğru
SKD Yayınları
2017

Derleyen: Barış Gençer Baykan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.