Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

Marmara Denizi Denizel Biyoçeşitlilik, Balıkçılık, Koruma ve Yönetim

29 kurumdan 95 yazarın katkısıyla hazırlanmış 5 bölüm 70 makaleden oluşan “Marmara Denizi Denizel Biyoçeşitlilik, Balıkçılık, Koruma ve Yönetim” adlı kitap, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek Marmara Denizi’ni her yönden ele almaktadır. 2016 yılı tarihli dijital basım kitap İngilizce olup 981 sayfadır.

 

Marmara Denizi Denizel Biyoçeşitlilik, Balıkçılık, Koruma ve Yönetim
Editörler: Emin ÖZSOY, M. Namık ÇAĞATAY, Neslihan BALKIS –Nuray BALKIS, Bayram ÖZTÜRK
Kitaba erişim için: http://www.tudav.org/images/2016/documents/THE_SEA_OF_MARMARA_2016.pdf
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayını
2016

 

Sağlık ve Çevre: Risk İletişimi

Çevre ve sağlıkta risk iletişimi sınırları olmayan bir konudur ve bir özel teşebbüsün veya sağlık kuruluşunun yerel yöneticisi kadar ulusal paydaşları da ilgilendirmektedir. Bazı durumlarda, konu, toplumun tüm gruplarında küresel medyanın ilgisini uyandırır, tıpkı Çernobil ve Fukuşima nükleer felaketlerinde olduğu gibi. Bu gibi ve bundan daha az dramatik diğer olaylardan dersler çıkarmak ve çıkarılan dersleri yaymak esastır.

Biz de Dünya Sağlık Örgütü olarak, DSÖ Çevre ve Sağlık Avrupa Merkezi ve Torento Özerk İli’ nin verimli işbirliği sonucu hazırlanan bu raporu sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu rapor, Sağlık Ağı Bölgelerindeki olaylar sürecinde edinilen bilgi ve becerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan yayınlar dizisinin ilkidir.

Sağlık ve Çevre: Risk İletişimi
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yayını 2016-2
Orijinal Kaynak: Issued in English by the WHO Regional Office for Europe in 2013 under the title Health and environment: communicating the risk.
Çeviri editörü: Prof.Dr. Muzaffer ESKİOCAK
Çevirenler: Araş.Gör.Dr. Selin Tunalı ÇOKLUK ve Araş.Gör.Dr. Emine Gökçen SELÇUK

 

 

Çevre Bilincinin İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti Bağlamında Sosyo-Ekonomik Çözümlemesi

Bölüm 1: Doğa Bilimlerini Esas Alarak Atmosferik Çevre Kirliliği Ve İklim Değişikliğine Bakış

Bölüm 2: Çevresel Problemler Ve Çevrenin Korunması Konusunda Kişisel Tutumları Etkileyen Faktörler

Bölüm 3: Çevre Kirliliğinin Sonuçlarına Ekonomik Çözüm Arayışları Bağlamında Çevre Kirliliği Ve İklim Değişikliği İçin Düzenleyici Araçlar

Bölüm 4: Çevresel Bozulma Ve Karbon Ticareti

Bölüm 5: Çanakkale İlinde Vergi Mükelleflerinin Doğaya Bakışının Ve Emisyon Ticaretine Yaklaşımının Değerlendirilmesi (Tanıtım Bülteninden)

Çevre Bilincinin İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti Bağlamında Sosyo-Ekonomik Çözümlemesi
Nilgün Serim
Ekin Basım Yayın
2016

 

Derleyen: Barış Gençer Baykan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.