KitapManşet

Son dönemin yeşil kitapları (13)

0

Türkiye’de Ormancılık Tarihi

Biliyor musunuz; Türkiye’de orman ekosistemleri ve ormancılıkla ilgili öğretim yalnızca orman fakültelerinde yapılıyor. Örneğin, orman ekosistemleri ve ormancılık üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilgiler; dahası, ziraat, çevre, şehir planlama mühendisliği, güzel sanatlar vb fakülte ve bölümlerinde “seçmeli ders” olarak bile görülmüyor. Büyük bir olasılıkla, şaşıracak ve; “-Öyle olması gerekmiyor mu?” sorusu aklınıza gelecektir. Evet, gerekmiyor; gerekmiyor çünkü orman ekosistemleri yalnızca ekolojik önemi olan doğal varlıklar, ormancılık da yalnızca teknik bir uğraşı alanı değildir: “Orman” sayılan yerler, dolayısıyla da ormancılık düzeni ülkemizde toplumsal, ekonomik ve siyasal değişme ve gelişmelerden etkilenmiş, bu değişme ve gelişmeleri etkilemiştir. Ancak bu etkileşim ülkemizde çok az sayıdaki ormancı çalışan dışında tartışma gündemlerine gerektiğince girememiştir. Öyle ki, orman ekosistemlerine yönelik duyarlılığın yaygınlaşmasına karşın bu tutum günümüzde de değişmemiştir. Oysa orman ekosistemleri ve ormancılık ile toplumsal, ekonomik ve siyasal değişme ve gelişmeler arasındaki etkileşimin de her düzlemde tartışılması gerekiyor. Türkiye Ormancılık Tarihi’nde bir yandan bu gereğin çeşitli boyutları sergilenmeye bir yandan da Cumhuriyet tarihinin pek de “okunmayan” sayfalarının açılmasına çalışıyor. Kimbilir, bakarsınız, bu sayfalarda daha önce gözlerden kaçmış olguların ayırtına varılabilir ve Cumhuriyet tarihine yeni sayfaların eklenmesine de bir katkısı olabilir.

 

Türkiye’de Ormancılık Tarihi
Yücel Çağlar
ODTÜ Yayıncılık
2012

 

Türkiye’nin kentsel dönüşüm politikaları karşısında barınma ve konut hakkı

Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğu artık kentlerde yaşıyor. Bu nedenler kent yaşamını ilgilendiren politikalar yeşil politik mücadelenin temel eksenleri arasında yer alıyor. İstanbul, 15 milyonluk nüfuduyla Türkiye nüfusunun beşte birini barındıran bir megapol olarak kentlerle ilgili bütün sorunların devasa boyutlarda yaşandığı bir kent haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye’de kentlere dair geliştirilen politikaların İstanbul örneğini gözardı etmesi söz konusu olamaz. Öte yandan İstanbul özelinde geliştirilen kent politikaları diğer kentler için de yol gösterici olabilir

Kent Politikaları Rapor Dizisi’nde barınma, ulaşım,gıda gibi kent yaşamını ilgilendiren en hayati konularda somut politika önerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Konuyla ilgili olarak çok değerli uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarda kentsel dönüşüm, ulaşım ve İstanbul’un çevre ve gıda politikaları açısından özel önem taşıyan balıkçılık konularında hem mevcut durumun yeşil bakış açısıyla tanımlanmasını, hem de yeşil politikalara yol gösterecek politik öneriler dizisi geliştirilmesini amaçlıyoruz.

 

Türkiye’nin kentsel dönüşüm politikaları karşısında barınma ve konut hakkı
Cihan Uzunçarşılı Baysal
Yeşiller Partisi Kent Politikaları Dizisi 1
2012


Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Çevre Politikası

2004 yılında İKV tarafından yayımlanan ve temel AB politika alanlarında okuyuculara bilgi vermeyi hedefleyen “15 Soruda 15 AB Politikası” kitapçık serisi İKV uzmanları tarafından güncellenmeye devam ediyor. Serini 10’uncu kitapçığı Nisan ayı içerisinde yayımlandı. “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye” kitapçık serisinin onuncu kitapçığı olan ve İKV Uzman Yardımcısı Damla Cihangir tarafından hazırlanan “Çevre Politikası” başlıklı yayın, AB’de çevre politikasının  neden ortaya çıktığı, tarihsel gelişimi, hedefleri ve amaçları; bunun yanında, Çevre Eylem Programları, Çevre Politikası’na ilişkin mali araçların ve fonların neler olduğu, Avrupa Çevre Ajansı’nın ne olduğu ve nasıl işlediği ve son olarak, Türkiye’nin Çevre Politikaları’nın AB’ye uyum durumu incelenmektedir.

 

Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Çevre Politikası”
İKV Yayınları
2012

(Yeşil Gazete Kitap)

More in Kitap

You may also like

Comments

Comments are closed.