Doğa MücadelesiManşet

Sedef Adası ve Kaşık Adası’nda yapılaşma hazırlıkları

0

İstanbul‘a bağlı yerleşim yerleri Sedef Adası ve Kaşık Adası‘nın statüleri değiştirilerek gelecekteki yapılaşmalara alt yapı hazırlandı.

30 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karar ile adaların bazı kısımları ‘Kesin Korunacak Hassas Alan‘ ilan edilmiş, karar 1 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu karardan 18 gün sonra bugünkü Resmi Gazete’de iki adayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir ilan yayımlandı.

Kontrollü Kullanım Alanı

Sözcü’nün haberine göre ilanda hem Sedef Adası hem Kaşık Adası’ndaki bazı alanların “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildiği kaydedildi.

Bu kararın 2 Eylül 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalandığı anlaşıldı.

Madencilik dahi yapılabiliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16 Ekim 2019 tarihinde aldığı “Doğal SİT Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı”na göre “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilen yerlerde düşük yoğunluklu yerleşim planlaması yapılabiliyor.

Turizm tesisi, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri inşa edilebiliyor. İlke Kararı’na göre bu alanlarda madencilik faaliyeti dahi yapılabiliyor.

Neler yapılabilir?

“Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilen yerlerde yapılabilecek faaliyetler kanunda şu şekilde belirtiliyor:

  • Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir.
  • Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilir.
  • Bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek şartı ile aşağıdaki faaliyetlere izin verilebilir.
  • Kesin Korunacak Hassas Alanlar ile Nitelikli Doğal Koruma Alanlarındaki faaliyetler bu alanlarda da yapılabilir.
  • Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması koşullarıyla; Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir.
  • Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir, ancak bozulan alanların doğaya yeniden kazandırılması amaçlı toprak dökümü hariç toprak, cüruf, çöp, hafriyat, sanayi artığı vb. dökülemez.
  • Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir.
  • Koruma amaçlı imar planı veya geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun olmak ve diğer kurum görüşlerindeki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilir.

You may also like

Comments

Comments are closed.