Doğa MücadelesiEkolojiManşet

İBB başvurmuştu: Kaşık Adası, betondan ve yapılaşmadan kurtuldu

0

Marmara Denizi‘nde Burgazada‘nındoğusunda bulunan veOsmanlıdöneminden bu yana iskana açılmayanKaşık Adası‘nın Sit statüsünün düşürülmesine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan davada karar çıktı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, bakanlığın kararını haksız bularak İBB’nin plan iptali istemini kabul etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, haberi Twitter hesabından “Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu” diyerek duyurdu.

Bu güzel ada, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de iskana açılmadı.

09.12.2009 tarih ve 2201 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu Kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak kabul edildi.

Bakanlık Makam Olur’u ile onaylanan ve 19.10.2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak ilan edilen değişiklikle Kaşık adasının bir kısmı Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı ilan edilerek sit statüsü düşürüldü.

Sit statüsünün düşürülerek yapılaşmaya açık hale getirilmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tescile itiraz etti. İtirazımızın kabul edilmemesi üzerine dava süreci başladı.

Şimdi güzel haber: İstanbul 2. İdare Mahkemesi dava konusu Bakanlık işlemi ile Birinci derece doğal sit alanın yapılaşmaya açıldığını, bu durumun doğayı ve yaban hayatı koruma ilkelerine, şehircilik ve planlama ilkelerine, kamu yararına aykırı olduğunu tespit ederek yapılan planın iptali istemimizi kabul etti.

Kaşık adası betonlaşmadan ve yapılaşmadan korundu. Kamuoyuna sevinçle duyururum.”

You may also like

Comments

Comments are closed.