ManşetTürkiye

Seçime “giderayak” süper yetki isteği

0

Türkiye, yavaş yavaş 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak seçime yaklaşırken, hükümetten süper yetki isteği geldi. Buna göre, bakanlar kurulu, TBMM yerine çalışacak ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisini elde edecek. Hükümetin bu isteği seçime yönelik olmasına rağmen, seçim sonrasını da kapsayacak 6 aylık bir süre zarfında istemesi ise kafalarda soru işareti bırakan kısım.

Tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların teşkilatlanma ve personeliyle ilgili yasa gerektiren tüm işlemler KHK ile gerçekleştirecek.

Hükümet, geçmişte en çok 12 Eylül darbesinden sonraki ANAP hükümetleri tarafından kullanılan, uzun bir süredir de kullanılmayan bir yetki için Meclis’e başvurdu. TBMM Başkanlığı’na dün hükümete altı aylığına KHK çıkarma hakkı veren Yetki Kanun Tasarısı sunuldu. Seçim öncesi yasalaştırılacak olan tasarı ile hükümet devletin yeniden yapılandırılması yönündeki tüm yasal düzenlemeleri KHK olarak yürürlüğe koyup sonra Meclis’e sunabilecek.

Yetki izni olan durumlar
Tasarı ile, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere; Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veriliyor. Tasarıya göre hükümet bu yetkiyi ancak şu konular sözkonusu olduğunda kullanabilecek:

“Kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılımının yeniden belirlenerek; mevcut bakanlıkların birleştirilmesine veya kalıdırlamasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine, mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesine veya bunların mevcut, birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesine, mevcut bakanlıklar ile birleştirilen veya yeni kurulan bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine, taşrada ve yurt dışında teşkilatlanma esaslarına, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atanma, nakil, görevlendirme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve asasları.”

Her türlü yasada
Tasarı ile, mevcut devlet bakanlıklarındn bazılarının kaldırılması ve dört icracı bakanlık kurulması hedefleniyor. Buna göre yeni bakanlıkların alanları ise, ‘aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardımlar’, ‘ekonomi politika, hedef ve stratejileri’, ‘iç ve dış ticarete yönelik hizmetler’, ile ‘gençlik ve spor’ olacak. Tasarının da 8 Nisan’da başlayacak tatil öncesi Meclis’ten çıkarılması hedefleniyor.

Bugüne kadar 29 kez KHK yetkisi alındı
TBMM tarafından hükümetlere, bugüne kadar toplam 29 adet Yetki Kanunu ile KHK çıkarma yetkisi verildi. KHK uygulamasına sıkılkıla başvurulmaya başlandığı 1983 tarihinden bugüne kadar toplam 22 yetki kanunu çıkarıldı. Bu yetki kanunlarından 10’u Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 2’si ise kısmen iptal edildi. 2’si hakkında açılan iptal davası ise reddedildi. Geriye kalan 8 yetki kanunu hakkında ise iptal başvurusunda bulunulmadı. En son 10 Nisan 2001’de Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu çıkarıldı. 13 Temmuz 2001’de tarih ve 24461 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden bu yana Hükümetler KHK kurumuna başvurmadı.

(Radikal, Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.