ManşetTürkiye

Seçim Bildirgelerinin Sayısal Analizi: MHP

0

Seçim bildirgelerindeki kelime sıklık analizlerinde parti özelindeki son çalışmayı MHP için yürütüyoruz. MHP, 44203 kelimelik bir “beyanname” hazırlamış. AK Parti’nin beyannamesine kıyasla kısa ancak HDP ve CHP’ninkilerden uzun bir belge.

Yeni bir medeniyet sağlanacaktır

Sözcük grupları analiz edildiğinde “Türkiye merkezli yeni bir medeniyet” kavramı tam 6 kez kullanılmış. Cümlede kullanılışı bağlamını değiştirecektir ancak tek başına okunduğunda, “üniter” devlet yapısının ön plana çıkartıldığı bir yeni bir değerler zincirinin vaadi var gibi duruyor. İdeolojik duruşların değil topluma sunulan vaatlerin yarıştığı bir seçim atmosferi için MHP de kendi dünya görüşü ekseninde önermelerini bir çerçeve kurguya oturtmuşa benziyor.

Seçim beyannamesinin bir diğer sık karşılaşılan kelime grubu ise daha aşina olduğumuz cinsten. “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez” tabiri 5 sözcükten oluşuyor ve metinde tam 5 kez kullanılmış. Tek devlet ve tek millet vurgusunu bu söylemde de hissediyoruz.

MHP tekil sözcük analizinde en üst sırayı “sağlanacaktır” tabiri alıyor. Tam 286 cümle ya da ara cümle bu yüklemle sonlanmış. Beyannamede vaat sunan ve bunları garanti eden bir ruh yakalamanın tercih edildiği anlaşılıyor. Hem topluma sağlanacaklar üzerinden iletişim yapılırken hem de partinin bunları yerine getirecek yetkinliğinin bulunduğu vurgulanıyor.

Sosyal öneriler ve eğitim konusu, diğer partilere benzer şekilde en üst sıralarda göze çarpıyor. Metinde “sosyal” kelimesi 183, “eğitim” ise 128 kez kullanılmış.

MHP önerilerini merkezden ve milli meseleden sunan çizgisini sürdürmeye devam ediyor. “Kamu” kelimesi 157 kez tercih edilirken, “milli124, “Türk” ise “123” kez yinelenmiş. Bu veriler, diğer partilere nazaran ayrışan bir söylem önceliğini yansıtıyor. “Türkiye” tanımı 111 defa zikredilmişken “devlet” kavramı 66 tekrar ile görece orta sıralarda yer alıyor.

MHP ile restorasyon

Temel sosyal meselelere verilen atfın hemen ardından öncelik ekonomi kategorisindeki sözcüklere geliyor. “Ekonomi” veya “ekonomik” ifadeleri toplam 147 kez kullanılmış. “Teşvik” ve “istihdam” ise 78’er kez tercih edilmiş kelimeler. “Uluslararası” kelimesi bu üst sıklık grubunun içinde 91 kez tekrar etmiş olarak yer alıyor. Ancak bu kavramın piyasalarla olan ilgisi üzerinden değil daha çok siyasi düzlemde kullanıldığını düşünüyoruz. Nitekim “piyasa” kelimesinin tüm farklı varyasyonlarıyla toplamı 20‘den az kullanılmış.

MHP 2015 Seçim Beyannamesi’ndeki sıklığı üst sıralarda olmasına karşın, siyasi literatürün popüler kelimeleri içinde yer almadığı için göze çarpan bir başka kavram ise, “yeniden”. Bu kelimeye tam 90 kez rastlıyoruz. Uzun ve kesintisiz Ak Parti iktidarından sonra MHP’nin bir “restorasyon” arayış ve vaadinde olduğuna işaret ediyor bu kullanım.

MHP’nin kelime sıklıkları yukarıdan aşağıya sıralandığında belli konu başlıklarındaki kelimelerin yakın nicel yoğunluklarda öbekleştiğini görüyoruz. Sayısal veriler incelendiğinde, değinilmek istenen kavramların eşit bir ağırlıkta sıralanmasından ziyade, vurgulanma önceliklerine göre daha uzun ya da daha kısa sunuldukları izlenimi oluşuyor. Buna göre sosyal konular ve ekonomiden sonra üçüncü sıklık grubunda teknik nitelikli dikey konuların ele alındığı dikkat çekiyor. Sıklık sıralamasında birbirinin peşi sıra gelen bu kavramlar arasında “sağlık77, “enerji76, “teknoloji68, “bilgi66 kez yer almış. Bu teknik başlıkları denk ağırlıklarda tartışırken, MHP, söylemsel çizgisiyle tutarlı olarak “güvenlik” konusunu da yakın frekansta incelemiş. Beyannamede bu kavram tam 71 defa kullanılmış.

Kadın olmak mı zor engelli olmak mı?

CHP’nin en yüksek sıklıkta kullandığı “” kavramı MHP için 65 tekrar ile orta sıralarının üstlerinde yer alıyor. “İşçi” terimi ise 14 defa tercih edilmiş olarak listenin altlarında kalıyor. MHP, yukarıda da değindiğimiz gibi emek konusunu, daha çok “istihdam” kavramı üzerinden dile getirerek, ekonometrik bir bakışla ele alıyor gibi görünüyor.

Demokratik” ve “demokrasi” kelimelerinin sıklık toplamı ancak 61 adede ulaşıyor. “Kültür” ve “Kültürel” ifadeleri toplam 88 kez kullanılmasına rağmen bunu daha çok partinin milliyetçi ve gelenekçi niteliklerinin bir uzantısı olarak yorumlamak daha akla yatkın düşüyor. Kadın adaylarının azlığı ile eleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim beyannamesinde “kadın” ve “kadınların” tabirlerinin kullanılma sıklığının toplamı bile ancak 21 adet. Öyle ki, “engelli” ve “engellilerin” sözcükleri 32 kez görülürken, kadın konusundan 1,5 kat daha fazla vurgulanmış görünüyor. Bu veriyi, engellilerin sorunlarına verilen önceliklendirme üzerinden olumlu okumak ile kadın sorunlarının geriye itilmesi açısından olumsuz algılamak arasında kaldı iseniz, işinizi daha da zorlaştıralım: 44 binden fazla kelimenin yer aldığı beyannamede “özgür” kelimesi 5 kez yer almış.

MHP Sözcük Sıklık Analizi

MHP Sözcük Sıklık Analizi

Nükleer vurgusu

MHP’nin nükleer enerji açısından olumlu ya da olumsuz pozisyon alıp almadığı bu çalışmanın konusu olamıyor çünkü bunu sayısal olarak ölçemiyoruz. Ancak bu konuya yer verdiği açık: tam 8 kez “nükleer” ifadesi kullanılmış. “Doğa” tabiri 1 kez kullanılırken, sosyo-ekonomi ile akraba kavramlar “tarım39 kez, “kırsal17 kez yer almış. MHP, “Diyarbakır” ilinin adını 1 kez anarken “barış” sözcüğünü metninde 25 kez kullanmış.

Gençler ve çocuklar odak listelerinde yine son sıralarda yer alıyor. Toplamda 16 kez yer alan “genç” ve “çocuk” kavramlarına kıyasla “din” tabirinin kullanım sıklığı ise 14. “Sanat” kelimesi beş binde birden daha az oranda yer almış. Daha iyi algılanması için şu şekilde de ifade edilebilir: 9 A4 sayfası yazı okuyor ama sadece 1 kez bu kelimeyi görüyorsunuz… Ancak bu önceliklendirmede daha iyi bir performans sergilese de HDP’nin, MHP ile yakın duruş sergilediğini söyleyebiliriz.

Yazı dizimizin sonunda tüm siyasi partileri bir arada incelemek üzere…

Not: Sayısal çalışma, partilerin kamuoyuna online paylaştıkları dijital dokümanlar baz alınarak ve metinlerin kelime sıklıklarının istatistiksel olarak analiz edilmesine imkan veren ücretsiz bir web sitesinin ürettiği sayısal veriler yorumlanarak standart bir metotla yürütülmüştür. Yorumsal çalışmada ise, sayısal veriler, metinlerin içeriklerinden bağımsız şekilde değerlendirilmiş, partilerin kamuoyundaki genel algıları ile mukayese edilerek öznel çıkarım yapılmıştır.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.