ManşetTürkiye

‘Sayıştay raporları ile ilgili gereğinin yapılması için savcılarımızı göreve çağırıyoruz!’

0

Sayıştay’ın 2017 yılına ait raporlarının yayınlanması ile gündeme gelen yolsuzluk ve usülsüzlüklerin bir an önce yargı yolu kullanılarak adalet önünde sorgulanması gereğine işaret eden Uluslararası Şeffaflık Derneği, yazılı bir açıklama ilgili kurumları harekete geçmeye çağırdı.

Adalet mekanizmalarının işlemesi demokrasimizin teminatıdır vurgusunda bulunan dernek, “Savcılarımızı göreve çağırıyoruz.” dedi.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin açıklaması:

Sayıştay raporları: Şimdi sıra adalette!

Son günlerde basında ve kamuoyunda, anayasal konumu itibarıyla kamu adına denetim yapmakla görevli Sayıştay’ın raporlarında işaret edilen bazı bulgular gündeme gelmiş bulunmaktadır. Söz konusu raporlarda ortaya çıkan bulgular, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, dolandırıcılık gibi birçok ciddi suça ilişkin şüphelere işaret etmektedir.

Her ne kadar önceki yıllarda yapılan yasal değişikliklerle Sayıştay’ın yetki alanına yönelik kısıtlamalar mevcut olsa da denetlenen bazı idarelere ilişkin raporlarda, dikkat çekici usülsüzlükler ve kamu kaynaklarının verimsiz ve özensizce kullanılması tespitlerinin dile getirildiği görülmektedir.

Bağımsız birkaç medya kuruluşu tarafından gazetecilik faaliyeti gerçekleştirilerek bu raporlar incelenmiş ve somut bulgularla kamuoyunun bilgilendirilmesi görevi yerine getirilmiştir.

Denetim kurumları ve medya görevini yerine getirmiş, şimdi sıra adalete gelmiştir. Sayıştay Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği yargı mekanizmaları işletilmelidir. Gündeme gelen iddiaların usülsüzlük ve suistimale yönelik değerlendirmelerin etraflıca araştırılması, soruşturulması, kamu zararlarının tazmini ve sorumluların cezalandırılması gerekmektedir.

Yolsuzluk, halkın yararına harcanması gereken kısıtlı kamu kaynaklarının usülsüz bir şekilde özel çıkarlar için kullanılması dolayısı ile kamu yönetimini bozan, toplumsal güveni sarsan ve demokratik işleyişi çürüten bir olgudur.

Cezasızlık ise yolsuzluğu sıradanlaştırmakta ve toplumun ilke ve değerleri üzerinde yıkıcı, yozlaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Kamu kaynaklarının kişisel ya da siyasal çıkarlar için kullanılması iddiaları cezasız kalmamalıdır. Sayıştay raporlarında gündeme gelen ve birçoğu savcılarımızın resen harekete geçmesini gerektiren bu ciddi suçlara ilişkin bulgular araştırılmalı ve gerekli soruşturmalar yapılarak kamu zararına yol açan sorumlular cezalandırılmalıdır.

Adalet mekanizmalarının işlemesi demokrasimizin teminatıdır. Savcılarımızı göreve çağırıyoruz.

Uluslararası Şeffaflık Derneği

 

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.