İklim KriziManşet

Salt Galata’da, ‘İklim Değişikliği ve Sağlık’ sempozyumu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ( TTB-UDEK), Türk Toraks Derneği (TTD), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ( HASUDER) ortak organizasyonu ile 15 Ekim Cumartesi günü Salt Galata‘da “Nefes alamıyoruz! Hava Kirliliği, İklim Değişikliği ve Sağlık” sempozyumu düzenleniyor.

58

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliğini “görünmez katil” olarak tanımlıyor. Çünkü her yıl 7 milyondan fazla ölüm hava kirliliği nedeniyle meydana geliyor. DSÖ verilerine göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin % 36’sı, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıklarına bağlı ölümlerin % 35’i, inmeye bağlı ölümlerin %34’ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümleri %24’ünün sorumlusu hava kirliliği.

67

Tüm bu sorunlara dair çözüm önerilerinin paylaşılacağı 15 Ekim’deki sempozyumun amacı, “Uzmanlık dernekleri ve tabip odalarının hava kirliliği ve iklim değişikliğinin sağlık etkileri konusunda farkındalıklarını arttırarak konu hakkında nitelikli savunuculuk politikası geliştirmelerini sağlamak” olarak özetleniyor.

09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçeklecek ve ayrıntılı bilginin nefesalamiyoruz.org/ adresinden edinilebileceği sempozyumun programını nefes-alamiyoruz-sempozyumu dosyası üzerinden  inceleyebilirsiniz.

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: İklim Krizi