EmekManşetSağlıkTürkiye

Sağlık çalışanları yurt genelinde grevde: İnsanca yaşamak istiyoruz

0

Hekimlerin özlük haklarında iyileştirici düzenlemeler içeren ve tüm partilerin oybirliğiyle TBMM’ye getirilen yasa teklifinin geri çekilmesi üzerine, sağlık çalışanları bugün ülke çapında greve gitti.

1 Aralık’ta TBMM‘ye gelen düzenleme, pratisyen hekimlere 2 bin 500 TL, uzman hekimlere ise 5 bin TL ek gösterge zammı ve pratisyen hekimlerin emeklilik ek göstergesinin 13 binden 33 bine, uzman hekimlerin ise 17 binden 40 bine çıkarılmasını öngörüyordu. Ancak bu durum, hekimlerin rayiç maaşlarında herhangi bir fark yaratmıyordu.

Yasa teklifinin sadece hekimlerin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olması da sağlık çalışanları tarafından protesto edilmişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası üyeleri,  yaşanan gelişmeler üzerine bugün Türkiye genelinde, hastanelerdeki acil servisler, diyaliz, kadın doğum ve çocuk, onkoloji ve yoğun bakım servisleri hariç  iş bıraktı.  Covid şüphesiyle başvuranlar da hastanelere kabul edilecek.

Türkiye ekonomisinin de sağlık sistemi gibi “iflas ettiğini” belirten örgütler, tasarının yeterli ve bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığını söylerken, bu teklifin bile fazla görülüp usule aykırı bir şekilde ve zamanı belirsiz biçimde geri çekildiğini kaydetti.

Temel itiraz, sağlık çalışanlarının emekliliğini ve diğer özlük haklarını belirleyen “çıplak maaşın” çok düşük olduğu yönünde. Bugün, grev nedeniyle hastane koridorları da boşaldı.

Talepler

  • Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi; ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,
  • Koruyucu sağlık hizmetlerinin savunulması
  • Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret
  • Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işinden etmeye, köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi
  • Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları oluşturulması
  • COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması.

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.