ManşetEkolojiEnerji

Ruhsat süresi biten maden şirketlerine yeni ruhsat alana kadar faaliyet izni geliyor

0
TBMM Başkanlığı‘na sunulan 46 maddelik Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘nin maden şirketlerine yeni olanaklar sağladığı ortaya çıktı. 
 
Torba kanun teklifi, ruhsat süreleri biten maden işletmelerinin süre uzatım talebi yapmaları halinde ruhsatları yenilene kadar faaliyetine olanak sağlıyor. Teklifin 3’üncü maddesine göre ruhsat süresi geçtiğimiz yıl 13 Ekim 2019’da dolan Kazdağları’ndaki altın madeni projelerinin sahibi Alamos Gold ile ruhsatı 16 Ekim 2020’de dolacak olan Emirdağ‘daki TÜPRAG şirketinin altın madeni ruhsatları da süre uzatım talebinde bulundukları için iptal olmuş sayılmayacak.
 
Evrensel‘den Özer Akdemir’in aktardığına göre,  kanun teklifinin maden şirketlerinin önündeki yasal engelleri kaldıran 3’üncü maddesinin gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor: 
 

“12 ayı geçmemek üzere Bakan onayı ile maden işletme faaliyetine izin verilmesine imkan tanınarak aktif ticari hayatı devam eden ruhsat sahiplerinin ve dolayısı ile ülke ekonomisinin üretimden kaynaklı kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır” 

Tüm muafiyetler de devredilecek

Yine kanunun 4’üncü maddesine göre ruhsat devirlerinde ruhsatı devralan “kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve alınmış bütün izinler”i de devralmış olacak.

Önümüzdeki hafta Meclis’te görüşmelerine başlanacak teklif, şirketlere arazilerin bedelsiz devri ve irtifak hakkında kamu yararı aranması şartını da kaldırırken şirketlere KDV, harç, kira bedellerinde muafiyetleri getiriyor. 

Ayrıca bazı hallerde verilen cezai yaptırımları da esnetiyor.

TEDAŞ ‘kamu yararı’ kararı verebilecek

Torba yasanın 37. maddesine göre, ön lisans ya da lisans almış enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan taşınmazlar için yapılan başvurular da TEDAŞ tarafından değerlendirilerek karar alınabilecek. Bu alınacak karar “kamu yararı” olarak değerlendirilirken, herhangi bir kurumun onayına da ihtiyaç duyulmayacak. 

Maddenin amacına dair açıklamada şu gerekçeler bulunuyor:

İhtiyaç duyulan taşınmazlara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi, iş süreçlerinin daha rasyonel hale getirilmesi, değişik kamu kurumları arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi, yatırımcıya tek merkezden hizmet sunulması, bürokrasinin azaltılması, kurumların görev, yetki ve sorumluluklarının netleşmesi ile hesap verebilir bir kamu yönetiminin oluşturulması…” 

Yeni vergi muafiyetleri

Kanun teklifi ile Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi kapsamındaki devirler katma değer vergisinden müstesna tutulurken, bu kapsamda yapılan işlemler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indiriliyor.

Kanun değişikliğinde şirketlerin vadesi geçmiş borçları için ruhsat iptalleri de zorlaştırılıyor.

Doğalgaz altyapı giderlerini belediyeler karşılayacak

Yasa teklifine göre doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde belediye doğalgaz getirilmesini isteyen belediye buna dair kazı, altyapı, üstyapı, hafriyat döküm gibi tüm masrafları karşılamak zorunda olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları tarafından Türkiye`deki şubelerinin bulunduğu yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla ayrı birer şirket kurulabilecek. 

Kurulan şirketlerin ortaklık yapısını değiştirmeye, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmasına veya bir şirkete yüzde elliden fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.