ManşetTürkiye

Pınar Selek’e 15 sene sonra “pardon”

0

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki beraat kararının gerekçesini açıkladı.

pinar.selek-beraatMısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998 tarihinde meydana gelen, 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili davada geçen ay beraat eden sosyolog Pınar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkındaki gerekçeli karar, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

Bomba unsuruna raslanmadı
Mahkeme, 24 sayfalık gerekçeli kararında, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilere dikkat çekti. Kararda, olayın hemen ardından 8 bomba imha uzmanının olay yerinde yaptıkları inceleme sonucunda düzenledikleri olay yeri inceleme tutanağında, patlamadan sonra bomba unsuru veya patlayıcı maddeye rastlanılmadığının belirtildiği vurgulandı.

“Çukur açması gerekir”

5 Temmuz 1999’da dinlenen Nazmi Nuri Çelik adlı bomba imha uzmanının ifadesinde de olay yerinde yapılan çalışmalarda ve incelemelerde “bomba izine rastlanmadığı, patlamanın bombadan kaynaklanması halinde mutlaka olay yerinde bir çukur açması gerektiğini ve bunlara rastlamadığını” söylediği hatırlatıldı.

“Bomba değil, tüpgaz patlalaması”

21 Aralık 2000 tarihli raporda ise “Patlamanın tüpgaz patlaması olduğu, bomba patlaması ile ilgili bulguların olmadığının” ifade edildiği anlatıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, İstanbul Polis Kriminal Dairesi’nin ve Adli Tıp Enstitüsü’nün raporlarında yer alan “Olay yerinde ve maktullerin üzerinde yapılan incelemede bomba içeriğinde kullanılabilecek bazı malzemeler bulunduğu” yönündeki ifadelere de işaret edildi.

Mahkeme, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilimdalı Başkanlığı’nın 27 Temmuz 2000 tarihli raporunda ise “Patlamanın bomba mı, yoksa gaz kaçağından mı kaynaklandığının kesin olarak söylenemeyeceği” görüşünün anlatıldığına dikkat çekti.

“Kuşkudan sanık yararlanır” kuralı

Kararda, “Yani olayda Mısır Çarşısı’ndaki patlamanın sebebinin, bir kısım bilirkişilerce tüpgaz olduğu, bir kısım bilirkişilerce bomba olduğu, bir kısım bilirkişilerce de verirlen raporlarda patlamanın tüpgazdan mı bombadan mı veya başka bir sebepten mi olduğunu tespit edemedikleri yönünde rapor vermiştir. Bu durum karşısında ortaya şüphe çıkmaktadır. Sanıkların müsnet suçu işlediklirene dair mahkumiyetlerine yetecek ölçüde şüpheden uzak bir delil elde edilememiştir. Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan ‘Kuşkudan sanık yararlanır’ kuralı, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu olan suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesini gerektirir. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz” denildi.
Gerekçeli kararda, “Şüphe yenilemediği için, vicdani kanaate ulaşılamamış, ispat gerçekleşmemiştir. Buna bağlı olarak, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilemeyecektir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında, sanıkların müsnet suçu işlediklerine dair şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesinden hareketle, önceki beraat kararında direnilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur” ifadesine yer verildi.
Kararda, “Sanıklar hakkında gerek soruşturma aşamasında Mısır Çarşısı’ndaki patlamanın nedenine ilişkin yapılan araştırmalar sonucu tutulan tutanaklar ve gerek mahkememizce patlamanın sebepleriyle ilgili birçok kez uzman bilirkişiler ve dalında uzman kurumlara yaptırılan inceleme ve sonucunda alınan birden fazla raporlar gözönüne alınıp incelendiğinde, söz konusu raporlar arasında çelişkiler olup, birbirini doğrulamadığı gibi, zıt görüşte olduğu, bu raporlar arasında çelişkilerin giderilmediği, dosyadaki mevcut delil, belgeler ve raporlar gözönüne alındığında da bu çelişkinin giderilmesinin mümkün olamayacağı, bu haliyle Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamanın bombadan mı yoksa gaz kaçağı veya tüp gaz patlamasından mı kaynaklandığının tam olarak tespitinin yapılamadığı, bu sebeple söz konusu patlamanın ne sebeple gerçekleştiğinin tespit edilememesi durumu karşısında şüpheden uzak delil elde edilememiştir” denildi.

(pinarselek.com)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.