Medya-İnternetManşetTürkiye

Medya çalışanları için iki ayrı kanun teklifi

0
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Basın İş Kanunu ve RTÜK Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören iki ayrı kanun teklifini sundu.

Başta, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) olmak üzere medya alanındaki meslek örgütlerinin de katkı sunduğu her iki kanun teklifi yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının ve çalışanlarının talepleri doğrultusunda hazırlandı.

İnternet medyasında çalışanlara basın kartı

Kanun teklifleri, internet medyasında çalışan gazetecilere basın kartı, gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesi ve zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan en az 45 dakikaya düşürülmesini içeriyor. Basın İş Kanunu’na yönelik düzenlemede şu ibareler yer aldı: 

  • Gazetecinin ücretinin sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmemesi durumunda gazetecinin ihbar süresini beklemeden sözleşmeyi feshedebilmesi.
  • Yaşlılık aylığına hak kazanmak için şart olan yaş dışındaki diğer koşulları doldurması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan durumlarını belgeleyen yazılı istekleri halinde işten ayrılmaları koşuluyla gazeteciye kıdem tazminatının işverence ödenmesi.

Yüksel Mansur Kılınç

‘Kıdem tazminatına hak kazanma süresi bir yıla indirilsin’

  • Basın İş Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanması.
  • Gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş yıldan bir yıla indirilmesi.
  • Gazeteci ile işveren arasındaki sözleşmede deneme süresinin 3 aydan iki aya indirilmesi.

‘Zorunlu yayınlar 45 dakikaya indirilsin’

Kılınç’ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören kanun teklifinde de radyo ve televizyonlarda yayınlanan zorunlu yayınlarla ilgili kapsamlı değişiklikler yer aldı:

  • Zorunlu yayınların aylık süresinin en az 90 dakikadan en az 45 dakikaya düşürülmesi.
  • Zorunlu yayınların 17.00-22.00 saatleri arasında yayınlanması şartının kaldırılarak 07.00 ila 00.00 saatleri arasında olması kaydıyla yayın kuşakları düzenlemesinin yayıncı kuruluşa bırakılması.
  • Zorunlu yayınların ücretsiz olma şartının kaldırılarak TRT dışındaki radyo ve televizyonlarda makul bir ücret karşılığı yapılması.

You may also like

Comments

Comments are closed.