Doğa MücadelesiManşetYerel

Marmara Gölü’nü kurtarmak için Ombudsman’a başvuru yapıldı

0

Doğa Derneği, yasal düzenlemelere aykırı uygulamaları nedeniyle Marmara Gölü’nün kurumasına yol açan Tarım ve Orman Bakanlığı hakkında Ombudsman’a (Kamu Denetçiliği Kurumu) başvuruda bulundu. “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan”, Marmara Gölü, uluslararası sözleşmelere göre koruma altında olması gereken bir ekosistem olmasına karşın yanlış su politikaları yüzünden neredeyse tamamen kurutulmuştu.

Ombudsman, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla görevlendirilmiş bir kamu tüzel kişiliği.

Kuruma yapılan başvuruda, idarenin doğa ve insan haklarına aykırı tutum ve davranışlarını sonlandırarak, Marmara Gölü’nün yasal mevzuata uygun bir şekilde korunmasını sağlaması ve gölün eski haline dönmesi için gölü besleyen kanallardan su verilmesi talep ediliyor.

İlgili haber: Manisa’nın kuş cenneti, Marmara Gölü göz göre göre yok oluyor
İlgili haber: Dünya Su Günü’nde Gördeslilerden çağrı: Marmara Gölü çöl olmasın, göle su bırakın!

184 önemli kuş alanı ve 305 önemli doğa alanından biri

Manisa’daki Marmara Gölü, barındırdığı biyolojik ve kültürel değerleriyle ender bulunan sulak alanlardan biri. 2017 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenen göl,  Ramsar Sözleşmesi kapsamında hazırlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine göre de mutlak koruma altında olması gereken bir sulak alan ekosistemi. Kuşlar açısından önemli bir konaklama, beslenme ve üreme alanı olan Marmara Gölü, Türkiye’deki 184 Önemli Kuş Alanı’ndan ve 305 Önemli Doğa Alanı’ndan biri.

Geçen yıllara kadar kış aylarında gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülmekteydi. Nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan Pelecanus crispus türünün dünya nüfusunun %9’u kış aylarında Marmara Gölü’nde beslenmekte ve kışı burada geçirmekteydi. Alana Önemli Doğa Alanı statüsünü kazandıran, göle ve Türkiye’ye endemik balık türleri için de yaşam alanıydı. 2011 yılından 2021 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte, yanlış planlama ve uygulamalar sebebiyle, göl yüzey alanının %98,18’lik bir kısmı yok oldu.

Balıkçı aileleri göç etmek zorunda kaldı.

Gölün ana besleme kaynağı Gördes Çayı’nın göle ulaşması, DSİ’nin yaptığı Gördes Barajı nedeniyle engellendi. Gediz Nehri’nden göle su pompalanması için kullanılabilecek olan Ahmetli Regülatörü de yine İdare tarafından çalıştırılmıyor. Kurumadan dolayı sadece biyoçeşitlilik değil, göl kıyısındaki sosyo-ekonomik yaşam da tahrip oldu. Kooperatif eliyle yürütülen balıkçılık tamamen sona erdi. Bu nedenle yöredeki kimi balıkçı aileleri bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

İlgili haber: Türkiye’nin ilk iklim davası, Marmara Gölü’nün balıkçıları adına açıldı

İklim krizinin olumsuz sonuçlarını derinleştiriyor

Başvuruyu yapan Doğa Derneği hukuk danışmanı Av. Cem Altıparmak, şunları söyledi:

“Kamu İdaresinin hatalı kararları, ihmali ve plansızlığı sebebiyle Marmara Gölü’nün kurumuş olması, iklim krizinin olumsuz sonuçlarını derinleştiren bir etkiye yol açıyor. Bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması ve doğanın haklarının korunması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığımız başvuru, Türkiye için de bir ilk. Bu başvuru, doğanın hakları için çalışan sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk faaliyetlerine olumlu bir katkı sağlayacak. Marmara Gölü’ne ivedilikle su verilmesi ve göl çevresindeki su tüketiminin azaltılması için başvurumuzun olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.”

 

You may also like

Comments

Comments are closed.