LGBTİ+Manşet

LGBTT örgütleri: Hasta iddia edilerek hedef gösteriliyoruz!

0

Türkiyeli birçok LGBT örgütü, hükümetlerin ve kamu görevlilerin LGBTT yurttaşları konu alan söylem ve uygulamalarına karşı ortak bir basın açıklaması yaptılar. Bu önemli açıklamayı aynen yayımlıyoruz.

Kamuoyuna,

26-27 Kasım 2010 tarihleri arasında, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı öncülüğünde Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın da katılımıyla gerçekleşen ‘Antalya Aile Konferansı’ başlıklı toplantının sonuç bildirgesinde, eşcinsellik, bilimsel gerçeklere ve insan haklarına aykırı şekilde, bir kez daha hastalık olarak ele alınmaya çalışıldı. Bu bildirgenin, konu hakkında bilimsel yeterliği olmayan kişiler tarafından hazırlanmış olduğu ve muhafazakar ideolojinin argümanlarını yansıttığı açıktır.

Bildirgede, aile kurumuna tehdit olarak gösterilmeye çalışılan eşcinsellik, bu kez de, maksatlı biçimde, ensest tabu ile beraber ele alınmıştır. Bu ele alış tarzıyla hedeflenen, aslında, toplum kesimlerinde eşcinsel yönelime ilişkin olarak da olumsuz çağrışımlar oluşturmak; eşcinsellere yönelik toplumsal ayrımcılık ve nefret söylemine zemin hazırlamaktır. Bu suretle Türkiye’deki LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) yurttaşlar ile LGBT derneklerinin hedef gösterildiği açıktır.

Aileyi koruma iddiasında olan bildirge, dini nikâhın meşru ve yeterli sayılması ve kürtajın engellenmesi talebinde bulunan maddeleriyle birlikte, yalnızca biz eşcinsellerin özgürlüklerine saldırmakla kalmayıp; Türkiye’de kadınlara ve Medeni Kanun’a ilişkin bir takım tarihi kazanımları da tehdit etmektedir. Kadının bedeni ve yaşamına dair karar alma inisiyatifinin sadece kendinde olması gerekliliğini yok sayarak; kadın ve toplum için en makbul olanın erkek egemen, karşı cinsten eşlerden oluşan aile modeli olduğunu öne sürmektedir.

Bilindiği üzere, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, bu yılın Mart ayında da eşcinselliği hastalık olarak değerlendirdiğini belirtmişti. Bakan Kavaf’ın eşcinsel yurttaşları açıkça hedef göstermesinin ve eşcinsellere yönelik nefret söylemini meşrulaştırma girişiminin ardından; Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ve Türk Psikologlar Derneği, olması gerektiği üzere, Kavaf’ın açıklamasının bilimsel tıp ölçütlerine ve insan haklarına tamamen aykırı olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı. Takipçisi olduğumuz sonraki süreçte ise, Bakan Kavaf ve AKP hükümeti, kendilerine yöneltilen yoğun eleştirilere kayıtsız kalmayı sürdürmüş ve geri adım atmamışlardır.

Bizi, kendimizden; temsil etme iddiasında oldukları aileleri, bizden; ve toplumu, potansiyel olarak kuracağımız ailelerden ‘koruma’; niyetiyle oluşturulduğu anlaşılan bu bildirinin, tüm bilimsel gerçekleri göz ardı ettiği ortadadır.

Ülkemizdeki siyasi iktidar ve siyasi iktidar yandaşı bir grup sivil toplum kuruluşu tarafından eşcinsellere karşı yükseltilen nefret söylemine ve baskıya karşın bizler, dünyanın farklı bölgelerinde evli olan hemcins çiftlerin de mutlu beraberliklerine tanığız.

Eşcinsellerin maruz kaldığı nefret cinayetlerinin son yıllara ilişkin istatistiki bilgileri elimizde mevcutken, konferans yetkililerinin ve Devlet Bakanı Kavaf’ın eşcinselleri hasta ilan edip, hedef göstermelerini cinayete ortak olmak olarak görüyor ve bu sorumsuzca davranıştan ötürü kendilerini kınıyoruz.

Bizler, ailelerimizin de desteğiyle haklarımızı talep etmeye ve bu yoldaki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz (ki destekleri olmasaydı dahi yine devam ederdik). Mücadelemizin meşruiyetini farklı olana karşı duyulan kinden ve statükodan değil, birbirimizi anlamayı denediğimiz ve birbirimize güvenebildiğimiz bir ülke idealinden alıyoruz. Ailelerimizi ise toplumsal nefreti körükleyen ideolojilerin temize çekildiği bir sığınma evi olarak değil, bireylerin isteyerek oluşturduğu bir yaşam alanı olarak tahayyül ediyoruz.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

İmzacılar:

Lambdaİstanbul LGBTT Dayanışma Derneği

İstanbul LGBTT Sivil Toplum Girişimi

Kadın Kapısı LİSTAG (Lambdaİstanbul Aile Grubu)

Hevjîn Diyarbakır LGBTT Oluşumu

Çukurova Eşcinsel İnisiyatifi

Kaos GL Derneği

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği

MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu

Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği

İTÜ Cins Arı

İÜ Radar LGBTT Topluluğu

Bahçeşehir Gri (Gender roles & identities) Kulübü

luBUnya Boğaziçi Ünirvesitesi LGBTT Toplululuğu

Sabancı Üniversitesi Cins Kulüp

ODTÜ LGBTT Dayanışması

Bilkent LGBTT Dayanışması

Destekçiler

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)

Amargi Kadın Kooperatifi

More in LGBTİ+

You may also like

Comments

Comments are closed.