Yeşeriyorum

Kürt Sorununa Dair.

0

Kürt sorununa dair.

Veysi Berda


İnsan mutsuz olduktan sonra Kürt olmuş Türk olmuş ya da başka bir ırktan olmuş ne önemi var. Yıllarca bu ülkede Kürt meselesi din kardeşliği ekseninde çözülmeye çalışıldı. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki din kardeşliği söylemi bu akan kanın durmasına yetmemiştir.
Tutmadığı gibi, bu din kardeşliği üzerinden Türk ve Kürt ırkçılığı da yapılmıştır.İslamiyetin ırkçılığı, kavimciliği yasaklamış olması da bu iklim üzerinden yapılan ırkçılığı önlemeye yetmemiştir.Benim edindiğim izlenim; Kürt sorunun da, Türkçülüğün de her zaman dinden daha önemli bir alan ve yerde bulduğudur.
Son yıllarda artan Türk ırkçılığı, beraberinde ırkçı ve şovenist bir kısım sol kesim daha yaratmıştır.Bütün siyasi argümanlarını Kürt halkını görmezden gelen bir poltikaya dayayan CHP, ısrarla ve inatla “Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür” diyerek bu ülkede yaşayan ve Türk ırkından olmayan halkları aşağılıyor..

Türk kimliğinin özünde siyasi bir kimlik olduğu tezi ile fikirler üretip ırk temelinde Kürtlerin ırkçılık yaptığını bile söyleyebiliyorlar. MHP ,CHP’yi de yanına olarak hatta MHP nin iki adım ötesine geçerek devlet partisi kavramının ötesinde ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen bir Ergenekon Partisi ve sözcüsü konumuna gelmiştir.

Bu temelde ki yaklaşımlar her zaman olmuştur. Bu yaklaşımların sonucu olarak da 80 yılda gerek siyasi gerkse de sosyolojik bakımdan onlarca Kürt isyanı yaşanmıştır. Çözüme dayanmayan, Türk ırkçılığı temelindeki bu yaklaşımlar, tarih boyunca çözüm olmamış tam aksine süre gelen Kürt isyanlarına başka büyük isyanlar katmıştır.

Birlikte yaşam konusunda Kürtlerin her zaman daha yapıcı olmaları da malum faşist kesimleri mutlu kılmamıştır. Yıllarca bölgede komutanlık yapmış bir parti lideri,  Kurtuluş Savaşı’nda Kürtlerin verdiği kayıplarla ilgili akla, fikre ziyan olan komik rakamlar telaffuz ettmiştir. Bölgede komutanlık yapmış olan bu şahısa şunu sormak gerekiyor: Urfa neden Şanlıurfa adını almıştır, Antep neden Gaziantep ünvanını almıştır. Urfa’da, Antep’te, Bitlis’te düşmanla göğüs göğüse savaşmış olanlarda mı bu malum zatın dedeleri..?

Bu ülkede din eksenli Türk ırkçılığı, Kürt düşmalığı ile daha da pekiştirilmiştir.Kürt ırkçılığına sürekli karşı çıkan bazı kesim dinciler ve sözde solcular şiddetli karşı duruş sergilerken Türk ırkçılığına ve Türk milliyetçiliğine sürekli sessiz kalmayı yeğlemişlerdir.

Bu gün eğer bir Kürt milliyetciğinden söz ediyorsak bunun tek sebebi Türkiye’de sağı ile solu birleştirmiş olan; büyük kitleleleri peşinde koşturan Türk ırkçılığı ve milliyetciliğinden başka bir şey değildir. Çaldıran’da, Malazgirt’te, Kurtuluş Savaşı’nda Türklerle kol kola savaşmış bu halka kimse leke ya da kara çalamaz, çalma hakkıda yoktur. Lozan’da, Kürtlere istenirse ayrılmaları ve kendi kaderlerini tayin etme hakkı verildiği de unutulmamalıdır. Buna rağmen Kürtler, Türklerle ayrılma ayrışma fikrine karşı çıkıp birlikte yaşamı savunmuşlardır.

Bu gün Ak parti, eğer bu denli ülkede oy alabiliyorsa, yıllardır bu ülkede halklara dayatılan Kemalist, milliyetçi tek tip ırk zorlamasından kaynaklıdır.  MHP ve CHP, etnik Türk milliyetçiğini dayatmanın ve halkları ötekileştirmenin dışında ne yapıyorlar? Bu ulusun Türklük temellerine dayalı olması bu temelde siyaset yapan bir çok parti kurum ve kuruluşların elini güçlendirmektedir.

Hükümetin başlatmış olduğu bu barış sürecini hepimizin önemli bir başlangıç olarak görmesi gerekmekttedir. Hiç kimsenin bu süreci karalamaya ya da küçük görmeye hakkı olduğunu sanmıyorum. Bu süreçte belki de Kürtlerin onurlu bir hayata kavuşmasıını en çok sosyalistlerin desteklemesi gerekiyor. Sosyalist ilkelerin dışına çıkıp Stalinist bir bakış açısı ile Kürt sorununa yaklaşılmamalıdır.

Kürt sorunu her şeyden önce bir vicdan sorunudur. Barışın arkasında ve önünde kimlerin olduğunun hiç bir önemi yoktur.
Hepimizin çocukları var.Çocuklarımızı yarınlarda faşist diktatörlere kurban vermek istemiyorsak, hepimizin çok ama çok daha barış adına çaba göstermesi gerekecek.

Veysi.

 

 

 

 

 

BARIŞ PEYDA OLACAK
I.
Bir sabah

Bir sevda

yükselecek

İkimizin arasında

Ve kızıl ışıklarıyla

Bir yıldız

çizecek gökyüzünde.

Eli kanlı katiller

Vurmak isteyecek

barış adına(?!)

II:

Ve o sabah

Sevdalar

vurulmayacak.

Yeni filizler

büyüyecek

Kıraç topraklarda inadına.

Ve gökyüzünde

Sevgi parlayan

yıldızlar

üreyecek.

III.

Ve bir sabah sevdalım,

Bir sevda

peyda olacak

Ülkemin topraklarında.

Ve egemen olacak

barış,

Sevgi hüküm sürecek.

Ve yasak sevdam

faili firar

olmayacak!

BÜLENT TEKİN

 

 

 

Kategori: Yeşeriyorum

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.