Türkiye

Kültür Bakanı İstese Allianoi’yi Bir Emirle Kurtarır

0
Allianoi

AllianoiEski İzmir Barosu Başkanı Av. Noyan Özkan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın istese Allianoi’yi kurtarmak için bir telgraf çekmesinin yeterli olduğunu söyledi. Yeşiller Partisi’nin Allianoi’nin sular altında bırakılması karşısında “çaresizim” açıklaması yapan Kültür Bakanı’nı istifaya davet etmesi üzerine bir açıklama yapan Noyan Özkan, bakanın bir emrinin yeterli olduğunu, Allianoi’yi kurtarmak için en kestime yolun, Bakan Günay’ın İzmir Valiliği’ne göndereceği bir telgraf emri ile yargı kararına kadar alandaki inşai ve fiziki müdahaleyi durdurması olduğunu belirtti.

Noyan Özkan şunları söyledi: “Şu aşamada İzmir 4.İdare mahkemesinde yeni açılan bir dava var. Yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. Ancak, Hükümetin referandum öncesinde  başlattığı yargıyı lekeleme/karalama/sindirme operasyonu devam ediyor. Sağ olsunlar, ilgili arkadaşlar var güçleriyle çalışıyorlar ve şimdi oradalar… En kestime yol, Bakan E.Günay’ın İzmir Valiliğine göndereceği bir telgraf emri ile yargı kararına kadar alandaki inşai ve fiziki müdahaleyi durdurmasıdır.”

Noyan Özkan’ın verdiği bilgiye göre 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun izinsiz müdahale ve kullanma yasağı başlıklı bölümü bakana bu yetkiyi veriyor. Yasanın 10. maddesi aynen şöyle: “Her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa olsun,taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak (Ek ibare: 5226 – 14.7.2004 / m.4) “veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere yaptırmak” Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir.”

(Yeşil Gazete)

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.