Doğa Mücadelesi

Allianoi duruşması yapıldı

0
Allianoi‘nin suya gömülmesine izin veren İzmir II.Numaralı KTVK Bölge Kurulu’nun 8 Aralık 2010 tarihli kararının iptali davasının duruşması yapıldı. Duruşmaya davacı aynı zamanda davacılar vekili Av.Arif Ali Cangı, davacılardan Oya Otyıldız ve Erhan İçöz ile  davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi katıldı. Davayı ayrıca Süleyman Eryılmaz ve birkaç kişi daha izledi.
Duruşmada davacılar vekili Av.Arif Ali Cangı, süreci özetleyerek, “Koruma Kurulunun önceki mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için kararlar aldığını, karardan sonra, yeni bir mahkeme kararının çıkmasına fırsat vermemek için Allianoi’nin çok hızlı kuma gömüldüğünü ve su altında bırakıldığı” belirterek, “Allianoi’de  dava konusu işlem nedeniyle telafisi güç veya imkânsız zararlar şimdiden doğmuştur. Bu zararlar nasıl giderilir, Allianoi yeniden insanlığa nasıl kazandırılır? Bu sorulara bizim kuşağımız yanıt bulmak zorundadır. Bunun için öncelikle Sayın Mahkemenizce hukuka aykırılığın karara bağlanması gerekmektedir” ifadesini kullandı. Mahallinde yapılan keşif sonunda bilirkişiler tarafından yapılan işin bir koruma olmadığı yolunda rapor verildiğini söyleyen Cangı ,ayrıca kararın Bakanlığın baskısı ile aldırıldığını vurgulayarak, buna ilişkin olarak 26.01.2010 tarihini taşıyan bir toplantının özel tutanağını sundu ve şunları söyledi. “…Bir özel tutanağı bilginize sunuyorum. Bu tutanak nereden geldi şimdi anımsamıyorum. Duruşma öncesinde hazırlık yaparken kimin gönderdiğini anımsayamadığım ekli özel tutanak elime geçti. Toplantı tutanağından anlaşıldığı kadarıyla Müzeler Genl Md.Yardımcısı, baskıcı biçimde  alınması gereken kararı dikte ediyor, “bu iş nisan ayında bitmiş olacak” diyor. Bu tutanakla, kimin talimatıyla Allianoi’nin suya gömüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu tutanağın resmi tutulanına ulaşmak için girişimde bulunduk. Koruma Kurulu’ndan 30.11.2011 tarihinde verilen yanıtta “bilgi edinme talebimize ilişkin olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün görüşünün istendiği, görüşün gelmesinden sonra bilgi verileceği” belirtiliyor. Yani toplantı gerçek, konuşulanların da gerçek olduğu ortaya çıkmış durumdadır. Görünen odur ki; Koruma Kurulu baskı altına alınarak, Allianoi’nin yok edilmesine ilişkin kararlar aldırılmıştır. Bu hukuksuzluk yeter de artar bile. Kararınız buna yanıt olacaktır….” Av.Arif Al Cangı sözlerinin arasında, kurul üyeleri hakkında İzmir Cumhuriyet Savacılığı tarafından 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet, görevi kötüye kullanmaktan işleme başlandığını, soruşturma izin verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurulduğunu da bildirdi.
Bakanlık temsilcisi ise kumla örtülüp suya gömülmenin bir koruma olduğunu savundu. Davacı Erhan İçöz, bunun üzerine söz alarak: suya gömmenin yaratacağı sakıncaları anlattı ve başka koruma biçimleri olduğunu söyledi. Oya Otyıldız da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın nasıl oluyor da koruma yerine suya gömmeye göz yumduğunu anlayamadığını dile getirdi.
Tarafları itiraz ve savunmalarından sonra Mahkeme Başkanı “kararın daha sonra bildirileceğini” belirterek duruşmayı bitirdi.
Davacı tarafın itirazlarını içeren dilekçe ve duruşmada dile getirilen tutanak eklidir.
(Egeçep)

You may also like

Comments

Comments are closed.