İklim KriziKentManşet

Kentlerde fosil yakıt yasakları 2020’de beş kat arttı

0

Yenilenebilir enerji alanında etkili bir uluslararası ağ olan REN21Kentlerde Yenilenebilir Enerjinin 2021 Küresel DurumRaporu’nu bugün açıkladı.

Rapor, iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele için emisyonları azaltmak amacıyla dünya çapında kentlerin yenilenebilir enerjiye yönelik attığı somut adımlara ve yatırımlara ışık tutuyor.

2020 yılında beş kat arttı

Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kentler küresel ölçekte enerjinin dörtte üçünün tüketiyor.

Rapora göre fosil yakıt kullanımını kısmen veya tamamen yasaklayan kentlerin sayısı 2020 yılında beş kat arttı. Bir milyar insan yenilenebilir enerji hedefi ya da politikası bulunan kentlerde yaşıyor.

REN21’in İcra Direktörü Rana Adib, “Yenilenebilir enerjiye dayalı geleceğin planlanmasında, geliştirilmesinde ve inşasında en iyi seçeneğimiz olan kentlerin önemi katlanarak artıyor. Ancak çoğu zaman, kentlerin dönüşüm potansiyelleri yeterince kullanılmıyor. Düşük karbon hedeflerini nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu kentlerde gerçekleştirmek zor bir iş. Hükümetlerin finansman, kapasite ve mevzuata dair yetkilerini yerel ölçekteki karar vericilerin sorumluluğuna devretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Isıtma ve ulaşım sektörü

Kentlerin iklim stratejilerinin başarısı için fosil yakıt kullanımını, ısıtma ve soğutma sektörlerinde olduğu kadar ulaşım sektöründe de hızla yenilenebilir enerji ile ikame etmek önem taşıyor. Bu sektörler, küresel ölçekte emisyonların en büyük sorumluları arasında ve bu sektörlerin yerel seviyede ele alınması gerekiyor.

Rapor, birçok koşulda, kent yönetiminin kendi idari faaliyetlerinde yenilenebilir elektrik kullanımının, yerel yöneticilerin attığı ilk adımlardan biri olduğunu gösteriyor. Ancak Adib’e göre bu yeterli değil.

Adib “Hamburg, San Francisco ve Şangay gibi kentlerde, iklim değişikliğiyle mücadelenin hızlanması ile tüm sektörlerde yenilenebilir enerji kullanımının artması arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Kent yönetimleri binalara yönelik kuralları sıkılaştırıyor ve yenilenebilir enerji yükümlülüklerini zorunlu hale getiriyor.  Kentlerin aldığı kararların en önemlisi ise, doğal gaz, petrol ve kömür kullanımını sonlandırma tarihi belirlemeleri” dedi.

‘İklim krizini zamanında durdurmaktan uzağız’

2020 yılına kadar 43 kentte ısınma ve/veya ulaşım sektörlerinde fosil yakıt kullanımını sonlandıran politikalar yürürlüğe konuldu. Bu rakam, 2019’daki rakamın beş katına denk geliyor.

Küresel ölçekte kentsel nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturan bir milyar insan, yenilenebilir enerji hedefi ya da politikası bulunan kentlerde yaşıyor. Adib, “Bu örnekler ne kadar ilham verici olsa da, iklim değişikliğini zamanında durdurmaktan hâlâ oldukça uzağız” dedi.

Temiz hava ve açık gökyüzü

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe konan sınırlandırmalar yaşam tarzlarının tamamen değişmesinin yanı sıra, trafiğin aniden ortadan kalkmasıyla havanın daha temiz hava olmasını sağladı ve daha az gürültüye yol açtı.  Bu durum, kalabalık yollar ve kirli gökyüzü olmadan nasıl yaşanabileceğine dair ipuçları sundu.

Kent yönetimleri bu ivmeden yararlanarak, kirletici fosil yakıtlardan uzaklaşıyor ve onların yerine temiz ve dayanıklı enerji sistemleri inşa ediyor. Şili Çevre Bakanı María Carolina Schmidt, başkent Santiago için “Kamuoyunun artan desteği, Santiago kent yönetimine, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yetki veriyor. Kent sakinlerimiz, hükümetin cesur adımlar atmasını talep ediyor” dedi.

Yarış engelli koşu gibi 

Kentlerde Yenilenebilir Enerjinin 2021 Küresel Durum Raporu, enerji konusunda kendi geleceğine kendi elleriyle yön verenlere, emisyon azaltımının yanı sıra yerel ölçekte birçok faydayı işaret ediyor: yerel istihdamın yaratılması, refahın ve hayat kalitesinin artması ve kent sakinlerinin daha sağlıklı olması bu faydalar arasında yer alıyor.

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Orlando Şehri’nin Belediye Başkanı Buddy Dyer, “Sıfır karbonlu ekonomiye geçiş, Orlando ve Orta Florida bölgesi için önemli ekonomik kalkınma fırsatları sunuyor. Bu fırsatlardan bazılarının yerel ekonomimizi canlandırmaya başladığını, halk sağlığını iyileştirdiğini, çevresel etkileri azalttığını ve vatandaşlarımız için yüksek ücret kazandıran yeni işler yarattığını görmeye başlıyoruz” dedi.

Japonya ve Güney Kore örneklerinde görüldüğü gibi bazı durumlarda kent yönetimleri ulusal karar vericileri daha iddialı şekilde harekete geçmeye zorlayabiliyor. Raporda dünyanın dört bir yanından cesaret verici iyi uygulama örneklerine yer veriliyor, ancak kentlerin büyük çoğunluğunun daha iddialı hedefler koymaya yönelik planları, güçleri ya da kaynakları bulunmuyor.

‘Tüm dünyada kentleri destekleyin’

İlerlemeye hazırlıklı ve istekli insanlar dahi engellerle karşılaşırlar. Çoğu zaman, fosil yakıt sektörünün çıkarları, kentlerin karbondan arınma planlarını engelliyor.

Adib, “Maalesef dünyanın her yerinde kent yönetimleri ne zaman fosil yakıtları aşamalı olarak sonlandırmaya çalışsa, sektör buna karşı mücadele için kaynaklarını kullanıyor. Fosil yakıt sektörü yerel yönetimlere karşı yasal mücadele başlatıyor ya da son zamanlarda ABD’de görüldüğü üzere, eyalet ölçeğindeki karar vericileri yerel yönetimlerin bu tür kararları almasını yasal açıdan imkânsız hâle getirmeye ikna ediyorlar” ifadelerini kullandı.

BM Çevre Programı Kentler Programı’nı yürüten Martina Otto ise “Burada henüz hayata geçmemiş büyük bir potansiyel bulunuyor. Dünya çapında ulusal ve bölgesel hükümetlerin, kentlere etkin finansal koşullar yaratmanın ötesinde destek sağladıkları durumda, bu potansiyeli hayata geçirebiliriz. Kent yönetimlerini güçlendirmek için idari sınırların varlığını aşmak aynı zamanda en etkili müttefiklerimizin gücünü ortaya çıkarmak anlamına geliyor” dedi.

Rapor hakkında

REN21 bilim insanları, hükümetler, STK’lar ve özel sektör aktörlerinin oluşturduğu küresel ölçekteki yegâne yenilenebilir enerji topluluğu. Teknoloji, siyaset ve piyasalardaki küresel gelişmeler hakkında güncel ve hakemli dergilerde yayınlanmış veriler sunuyor ve analizler gerçekleştiriyor. Hedefi ise karar vericilerin yenilenebilir enerjiye dayalı enerji dönüşümünü ivedilikle gerçekleştirmesini sağlamak.

Kentlerde Yenilenebilir Enerjinin 2021 Küresel Durum Raporu her yıl kent ölçeğinde yenilenebilir enerjiye dayalı dönüşümün değerlendirmesini sunuyor. Raporun 2021 yılındaki güncellemesi 330’dan fazla uzman tarafından kaleme alındı. Rapor, kent ağlarının da yer aldığı 20’yi aşkın kurumdan oluşan Danışma Komitesi tarafından onaylandı.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.