Kazdağları GünlüğüManşet

Kazdağları Ekoloji Platformu Alamos Gold’a sordu: 1,5 milyon doları kime ödediniz?

0

Kazdağları Ekoloji Platformu, Kazdağları’nda yürütmek istediği altın madeni projesine ilişkin açıklama yapan ve 2021 yılının ilk çeyreğinde hükümete, halka ve halkla ilişkilere 1,5 milyon dolar ödediğini duyuran Kanada merkezli Alamos Gold’a şu soruyu sordu:

Resmi açıklamanızda iddia ettiğiniz bir buçuk milyon doları, kimlere hangi amaçla verdiniz?

1 milyar dolar tazminat istiyor

Alamos Gold, her üç ayda bir yaptığı gibi, 28 Nisan’da “2021 Yılı İlk Çeyreği” raporunu kamuoyuna açıklamıştı. Raporda hükümetin 13 Ekim 2019’da süresi dolan Kirazlı Altın Madeni İşletme Ruhsatını yenilemediği, ve Ekim 2020’de şirketin Orman İzinleri’ni de yenilemeyi reddettiği hatırlatılıyordu.

Kirazlı Altın Madeni açmak için gerekli ÇED, çalışma izni, gayri sıhhi müessese izinlerini aldığını belirten şirket, ruhsatının yenilenmemesinin haksız ve hukuksuz olduğunu bu sebeple de Türkiye’nin 1 milyar dolar tazminat ödemesi için taleplerini Uluslararası Tahkim Kurulu’na götüreceğini belirtiyordu.

Alamos Gold raporda Türkiye’de 2010 yılından bu yana 250 Milyon Dolar harcama yaptığını, bunun 20 Milyon Dolarının ruhsat harcı, orman izinleri vb. için hükumete ödediğini, halkla ilişkiler ve sosyal girişimler için ise bugüne kadar toplam 25 Milyon Dolar ödeme yaptığını, 2021 ilk çeyreğinde de yatırımı sürdürmeye, hükumete, halka ve halkla ilişkilere ise 1,5 Milyon Dolar ödediğini söylüyor.

‘Şirket bu harcamayı nereye yaptı?’

Söz konusu raporu değerlendiren Kazdağı Ekoloji Platformu, şirkete “Halkla ilişkilere ve sosyal girişimlere bugüne kadar ödediğinizi beyan ettiğiniz 25 milyon Dolar ve 2021 ilk çeyreğinde projenizi sürdürme giderlerine, hükumete, halka ve halkla ilişkilere ödediğinizi beyan ettiğiniz 1,5 milyon Dolar kime, nasıl, ne amaçla ödenmiştir?” sorusunu yöneltti. Hükümete ise şu sorular soruldu:

Alamos’un 2021 ilk çeyreğinde hükumete ödediğini beyan ettiği 1,5 Milyon Doların ne kadarı hükumete, hangi kuruma, ne amaçla ödenmiştir? 2019 Ekim ayından bu yana ruhsatı olmayan ve faaliyetlerini durduran şirket bu harcamayı nereye yaptı? Bu süreçte şirketin devlete ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir resmi borcu var mıdır?

Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik şirketi, Kirazlı Altın madeni projesi kapsamındaki yatırımlarında teşvik imkanlarından faydalanmış mıdır? Faydalanmış ise bu teşviklerin maddi karşılığı ne kadardır?

‘Rüşvet mi?’

Açıklamanın devamında kamuoyuna yönelik ise “Alamos Gold firması sizi ve ülkemizi borçlu ilan etmektedir. Kamunun yapması gereken, ama kendilerinin yaptığını söyledikleri, çöp konteynır temini, cami duvarı yapımı, yol, çeşme, köy sosyal tesisi gibi işler için 1,5 milyon dolar harcadığını söylemektedir. Harcandığı iddia edilen bu para şirketin madencilik faaliyetlerinin yaratacağı yıkımı gizlemek içindir. Tüm bunlar 1,5 Milyon Dolar eder mi?” sorusu yöneltildi. Açıklama şu ifadelerle son buldu:

Şirketin beyanları oldukça tutarsız ve şaibelidir ve akla rüşvet gibi iddiaları getirmektedir. Rüşvet ise hem alan hem de veren açısından suçtur ve yargılanmayı gerektirir.

You may also like

Comments

Comments are closed.