Akbelen DirenişiDoğa MücadelesiEkolojiManşet

Kazdağları, Edremit’teki Akbelen destekçilerine yönelik soruşturmaya tepkili: Şiddetle kınıyoruz

0
Kazdağı-Akbelen

Geçen hafta, Muğla‘daki Akbelen Ormanı‘nın kömür madeninin genişletilmesi için hukuksuzca yok edilmesine Balıkesir‘in Edremit ilçesindeki Altınkum mevkiinde bir oturma eylemi düzenleyerek tepki gösteren bir grup ekoloji aktivisti hakkında soruşturma başlatıldı. Ekoloji savunucuları ise Anayasal haklarını kullanan vatandaşlara müdahale edilmesine tepki gösterdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, eylemcilerin kendi iradeleri ile bir araya geldiklerine vurgu yapılarak aralarında dernek üyelerinin de bulunduğu ifade edildi.

Dernek, oturma eyleminde yer alan 25 civarında katılımcının “2911 Sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili kanuna muhalefet etmek” gerekçesi ile hemen ertesi gün telefon ile Edremit Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye çağrıldığını aktardı.

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diyen Anayasa’nın 34’üncü maddesini hatırlatan ekoloji aktivistleri, “Katılımcılar da Anayasadan kaynaklanan demokratik protesto haklarını kullanarak, Anayasa’nın 169’uncu maddesine aykırı bir şekilde yok edilmek istenen Akbelen Ormanı’nı korumak amacıyla yaşam savunucularına destek olmak ve konunun kamuoyuna duyurulması için dövizleri ile oturmuşlardır” diye belirtti.

Kazdağı-Akbelen

‘Her gün yasal ve demokratik haklarımıza daha fazla saldırı oluyor’

Eylemin barışçıl olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Katılımcılar, Anayasanın 56’ncı maddesinde yer alan ve ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’ şeklinde hepimize yüklenen göreve uygun olarak, doğaya sahip çıkmak üzere, herhangi bir şiddet içermeyen barışçıl bir eylem gerçekleştirmişlerdir.”

Trafiği engellemeyen, kimseye bir rahatsızlık vermeyen, makul süreyi aşmayan eylemlerin gösteri ve yürüyüşler yasasına aykırılık teşkil etmediğini hatırlatan yaşam alanı savunucuları, alana gelen kolluk kuvvetlerinin protestoculara hiç bir uyarıda bulunmadığını, dağılma uyarısı yapmadığını veya müdahale etmediğini, öte yandan hemen eylemin ardından soruşturma başlatıldığını aktardı ve ekledi:

Her geçen gün yasal ve demokratik haklarımıza daha fazla saldırı olmakta, haklarımızın kullanılmasına kısıtlamalar getirilmektedir.”

Bir benzeri Ekofest sürecinde yaşanmıştı

Açıklamada, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından düzenlenen Kazdağı Ekofest 2023‘ün alan izinlerinin haziran ayı sonunda üst üste iptal edilmesinin ardından Bayramiç Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yapan dernek yöneticisi ve üyeleri hakkında aynı gerekçelerle soruşturma başlatıldığı ve Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan‘ın ifade vermeye çağrıldığı da hatırlatıldı.

Doğan’ın kendi iradesi ile ifadeye gitmesine rağmen “yakalama” işlemi yapıldığını bildiren dernek, durumun yargıya taşınarak tazminat davası açıldığını aktardı.

‣ Yasak üzerine yasakla karşılaşan Kazdağı Ekofest’e şimdi de soruşturma başlatıldı
‣ Kazdağı Derneği Başkanı Doğan: Ormanları talen edenlere karşı mücadeleyi sürdüreceğiz

Kazdağı-Akbelen

‘Hakkımızı Anayasa’dan alıyoruz’

“Bizler, Anayasa’dan aldığımız hakkımız ile, önceden izin almaksızın, basın açıklaması, toplantı, oturma eylemi gibi barışçıl eylemleri gerçekleştirebiliriz” diyen ekoloji savunucuları, “Kaynağını Anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerden alan ve Yargısal süreçlerde kapsamı somutlaşan bu hak ve özgürlük pratiği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü‘nün 2012/64 sayılı genelgesinde açıkça tarif edilmiş, koşulları belirlenmiştir” diyerek Anayasa’daki şu maddelere dikkati çekti:

“Kamuoyu oluşturmak amacıyla; şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede (en fazla iki saati geçmemek üzere), gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı ve sözlü açıklamalar basın açıklaması olarak değerlendirilecektir. […]

Bu genelge hükümlerine uyulmaması ve yapılan ikazlara rağmen ihlalin devam etmesi durumunda basın açıklamaları kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır.”

Kazdağı-Akbelen

‘Şiddetle kınıyoruz’

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, “Akbelen direnişine destek veren arkadaşlarımıza yönelik bu haksız ve hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyoruz” diyerek şunları aktardı:

“Ellerindeki dövizlerle sesiz oturma eylemi gerçekleştiren arkadaşlarımız yargısal uygulama ve genelge ile tarif edilen “basın açıklaması” kapsamını aşan davranışlarda bulunmamış ve herhangi bir ikaz yapılmadan sessizce dağılmışlardır. Barışçıl bir şekilde düşünce açıklamanın en somut örneğini oluşturan eylemlerinin, genelgeye rağmen, 2911 sayılı yasa kapsamında soruşturulması, temel hak ve özgürlük alanını daraltan hukuksuz bir uygulamadır.

Bizler arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Soruşturma ile sınırlanması istenen haklarımızı tıpkı onların kullandığı gibi kullanmaya devam edeceğiz.

Haksızlık ve baskılara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Anayasal Haklarımıza Dokunma!”

‣ Akbelen direnişçileri defalarca durdurulmasının ardından Meclis’e ulaştı: İnsanlık suçu
‣ Akbelen için geç değil, ağaç kesilse de orman yaşıyor
‣ Akbelen’e aktivist akını sürüyor: Birlikte direneceğiz, eninde sonunda halk kazanacak

You may also like

Comments

Comments are closed.