Ekolojik YaşamManşet

Kazdağları’nda buluşan STK’lardan doğa talanına karşı birlikte mücadele kararı

0

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen Ekofest, 16-20 Ağustos tarihleri arasında Darıdere Tabiat Parkı yakınlarındaki Fidanlık Mevkiinde oluşturulan kamp alanında gerçekleşti. Festivalin dördüncü gününde düzenlenen çevre forumu, yirmi bir sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi. “Hayat topraktan doğar” temasıyla ülkenin dört bir yanından çevre aktivistlerini, doğaseverleri çağıran Kazdağı Ekofest için yine, 1/100 bin ölçekli Balıkesir – Çanakkale Çevre Düzeni Planında gösterilen Mıhlı Çayı‘ndan Zeytinli Çayı‘na kadar olan dereler üzerindeki baraj projeleri hayata geçerse üzerinde yaşayan tüm canlılarla birlikte sular altında kalacak bölge seçildi. Mıhlı Çayı‘nın kenarında gerçekleşen foruma katılanlar, dahil oldukları sivil toplum kuruluşunun amacını, kendi bölgelerinde neye karşı mücadele ettiklerini anlattı. Forumun sonunda yayınlanan, yirmi bir STK’nın imza attığı Kazdağı Ekofest 2017 Sonuç Bildirgesi‘nden doğa talanına karşı birlikte mücadele etme ve ortak mücadele stratejileri geliştirme kararı çıktı. 

Dayanışma içinde olmalıyız

Kazdağı Ekofest 2017 buluşmasından çıkan sonuç bildirgesinin tamamı şöyle: “Türkiye’nin her yanında birbirine benzer doğa talanı ve doğa tahribatı ile karşı karşıya kalmaktayız. Sorunlar yerel görünmekle beraber aslında bir bütün ve bu nedenle yalnızca yerel çevreci yaklaşımlarla mücadele etmenin yeterli olmayacağının farkındayız. Doğa tahribatına ve doğa koruma mücadelesine insan odaklı değil, ekoloji ve ekosistem odaklı olarak bakıyor, insanın ekosistem içerisinde yalnızca küçük bir unsur olduğunu biliyoruz. Ülkemizin doğasının korunması için bütünsel yaklaşımla, programlı bir şekilde tüm doğa koruma örgütleri olarak bir araya gelmenin ve ortak mücadele stratejileri geliştirmenin önemi ve gerekliliğine inanıyoruz. Ortak mücadele için süreçlere ihtiyacımız olduğu ve yeni mücadele yöntemleri geliştirmenin gerekliliğinin farkındayız.

Bu konuda kişisel kibir ve egolarımızdan arınarak, dayanışma içerisinde, bilimsel yöntemlerle, hep birlikte çalışacağız.”

Yerel mücadelenin önemi

Doğayı korumak için doğayı tanıma ve anlamanın önemine, çocuklar için ekoloji eğitimleri verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yırca gibi, Gülpınar, Artvin gibi yerel halkın içinde olduğu mücadelelerin daha başarılı olduğunu biliyor, yerel halkın mücadele içinde olmasına daha fazla önem vermenin gerekliliğine inanıyoruz.”

ÇED süreçlerinde mahkeme kararlarının uygulansın

“Ülkemizde madencilik, inşaat sektörü, enerji ihtiyacı gerekçesiyle ve havaalanı, köprü gibi mega projelerle doğamız talan edilmekte ve tahribata uğramaktadır. Ormanlar, meralar, zeytinlik alanlar yok edilmektedir. Tarım alanlarımız yatırımcılara peşkeş çekilmektedir.

Doğa koruma örgütleri olarak bu tahribatlar ve talan karşısında hem ÇED süreçlerinde, hem alanda, hem de hukuksal olarak mücadele etmekteyiz. Ancak ÇED süreçleri objektif olarak yürütülmemekte, ÇED gerekli değildir kararları artmakta, hukuksal mücadeleler yetersiz kalmakta, mahkeme kararları uygulanmamaktadır. Çevre Etki Değerlendirme süreçlerinin yerel halkın, STK’ların ve bilim insanlarının daha aktif katılımıyla ve objektif olarak yürütülmesi gerekliliğine inanıyor, bu süreçlerin yatırımcıların etki ve baskılarından uzak tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz.”

“Doğanın bizim tarafımızdan kurtulmasının gerekmeyeceği bir gelecek umuduyla, sermayeden yana değil doğadan yana politikalar ve uygulamalar istiyoruz.”

“Gerçek enerji ihtiyacı gözetilmeden, enerji tasarrufu önlemleri alınmadan ve bu önlemler tüm topluma mal edilmeden enerji üretimi gerekçesiyle yapılan HES’ler ve diğer yatırımlar doğamızda önemli tahribatlara yol açmıştır ve açmaktadır. Enerji üretimi gerçek ihtiyaca uygun olarak belirlenmeli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çözülmeli, enerji konusu merkezi otoritenin bir güç aracı olmaktan çıkartılarak, demokratikleşmenin bir aracı haline getirilmelidir.

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.