Doğa MücadelesiManşet

“Karaburun’a iyi bak”mak için 17 Ağustos’da Karaburun Cumhuriyet Meydanı’na

0

İzmir ’e bağlı Karaburun’da bir süredir yoğun bir çevre tahribatı yaşanıyor. Karaburun’u yok olma noktasına getiren kirli endüstrilerin gittikçe artması üzerine 17 ve 18 Ağustos’ta halkın da iştiraki ile yoğun katılımlı ile eylem yapma kararı alındı.

“Karaburun’a İyi Bak!” sloganı ile çağrısı yapılan eylemde Balık çiftliği, kontrolsüz avcılık, maden ve rüzgâr türbini tehdidi altındaki Karaburun’un durumu şu şekilde özetlenmiş,

Yarımada Doğu Akdeniz Havzasının en bozulmamış bölgesidir. Aralarında Akdeniz Foku, Ada Martısı, Kızıl Şahin, Ada Doğanı ve Küçük Kerkenez, Deniz Çayırları …gibi küresel ölçekte koruma altında olan  türlerin de   bulunduğu  nadir  bitki ve hayvan varlığıyla  çok zengin bir biyoçeşitliliğe ve ekosisteme sahiptir.

Hurma zeytini, nergisi, sümbülü, enginarı, erkenci mandalinası, kara keçileri ve peyniri, değerli balık ve diğer deniz ürünleriyle  Karaburun Yarımadası kendiliğinden doğal ürün markasıdır”

Bu doğal güzellikleri sahip olan Karaburun Yarımadasının yoğun rüzgar enerjisi santralleri ve taş-mıcır-mermer ocaklarıyla tehdit altında olduğunun belirtildiği eyleme çağrı basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

KARABURUN YARIMADASI DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİYLE, SAHİP OLDUĞU NADİR BİTKİ VE HAYVAN VARLIĞIYLA KORUNMASI GEREKEN DÜNYA MİRASIDIR !

YARIMADA’DA, DOĞAYI VE YÖRE İNSANININ VARLIĞINI TEHDİT EDEN YATIRIMLARA VERİLEN İZİNLERLE, DOĞAYA VE İNSANA HOYRAT UYGULAMALARLA  AKIL TUTULMASI YAŞANIYOR !

KARABURUN YARIMADASI’NDA DÜNYA VARLIKLARI YOK EDİLİYOR !

KARABURUN’A İYİ BAK DİYORUZ ÇÜNKÜ;

Yarımada Doğu Akdeniz Havzasının en bozulmamış bölgesidir. Aralarında Akdeniz Foku, Ada Martısı, Kızıl Şahin, Ada Doğanı ve Küçük Kerkenez, Deniz Çayırları …gibi küresel ölçekte koruma altında olan  türlerin de   bulunduğu  nadir  bitki ve hayvan varlığıyla  çok zengin bir biyoçeşitliliğe ve ekosisteme sahiptir.

Hurma zeytini, nergisi, sümbülü, enginarı, erkenci mandalinası, kara keçileri ve peyniri, değerli balık ve diğer deniz ürünleriyle  Karaburun Yarımadası kendiliğinden doğal ürün markasıdır.

Yarımada, beşikten mezara yaşatılabilen gelenekleriyle,  doğayla barışık turizm olanakları, kırsal kalkınma potansiyeliyle nadir alanlardan biridir.

Yarımada’nın sahip olduğu değerlerin korunması sadece Karaburunluların değil Türkiye ve dünyanın sorumluluğudur.

KARABURUN’A İYİ BAK DİYORUZ ÇÜNKÜ;

Yarımada, sahip olduğu değerleri yok eden, plansız, yereli yok sayan, sürdürülebilirliği olmayan, doğal kaynakları hızla, ölçüsüzce, adaletsizce tüketen yatırımların ağır tehdidi altındadır.

Yarımada’da balık çiftlikleri, yoğun rüzgar enerjisi santralleri ve taş-mıcır-mermer ocaklarıyla karasal, denizel ve kıyısal alanlara, kırsal yaşama yönelik seri cinayetler devam ediyor!

KARABURUN YARIMADASI BIÇAK SIRTINDA! Yarımada, ya doğal değerleri ve bununla birebir örtüşen kalkınma potansiyeliyle, bütüncül bir yaklaşımla korunacak ya da insan ve doğa yaşamında sözü dahi edilemeyecek ölçüde kısa vadeli yatırımlara feda edilecek.

Karaburun Yarımadası halkı sahip olduğu değerlerin farkında, koruma bilincinde ve kararlılığındadır.

Ulusal ve uluslararası kamuoyunun Karaburun halkıyla dayanışmasını güçlendirmek ve karar vericilerin güçlü sesimizi duymasını sağlamak amacıyla “KARABURUN’A İYİ BAK” ana sloganı altında 17 AĞUSTOS 2013 Cumartesi günü 10.30’da Karaburun Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıyoruz. Değerlerimizi paylaşmak ve yatırımların neden olduğu tahribat ve tehdide tanık olmak için  köylerimizle, dağlarımızla, kıyılarımızla, denizle, balıkçılar ve teknelerle  buluşmak üzere hep birlikte kısa bir yolculuğa  çıkıyoruz.

18 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Karaburun Belediyesi Salonunda, bilim insanlarının ve doğa savunucusu sivil örgütlerin de katılımıyla düzenlenecek olan panelde Yarımada’nın sorunları, çözüm ve mücadele yollarını tartışacağız.

Karaburun Yarımadası halkı, yerel yönetimleri ve sivil örgütlenmeleriyle birlikte, yaşamı tehdit eden çıkarcı girişimlere ve yanlış kararlara karşı Yarımada’nın doğasının ve kırsal yaşamının korunması için verdiği mücadelede duyarlı tüm kuruluş ve kişileri aktif dayanışmaya çağırıyor.

HALKIN KENDİ YAŞAMI VE İÇİNDE YER ALDIĞI DOĞAL ÇEVRE ÜSTÜNDE SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMA HAKKI İLE DOĞAMIZI VE SAĞLIKLI YAŞAM HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ.

KARABURUN’A İYİ BAK BULUŞMASI DÜZENLEME KOMİTESİ”

Eylem ve diğer detaylar için karaburunaiyibak.org/

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.