KadınManşet

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

0

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), BM seviyesinde kadının insan haklarını ülkeler seviyesinde geliştirmek amaçlı en yararlı araçlardan biridir. CEDAW, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979′da kabul edildi, 1981′de sözleşme biçimini aldı ve Türkiye tarafından 1985 yılında imzalandı. Sözleşmenin imzalanması, devletleri kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için somut adımlar atmakla ve CEDAW Komitesine düzenli olarak kadının insan haklarının geliştirilmesi konusunda ülkedeki devlet uygulamalarını raporlamak ve sunmakla yükümlü kılar. Kadın örgütlerinin CEDAW Komitesine sunmak amacıyla “gölge” ya da diğer adıyla “alternatif” rapor hazırlamaları sık bir uygulamadır. Bu gölge raporlar CEDAW’in öngördüğü şekilde kadının insan haklarının gelişip gelişmediğine dair sivil bir bakış açısıdır ve BM inceleme sürecinde çok daha inandırıcı ve etkili bir araçtır.

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği CEDAW sürecinde 1997 yılından bu yana inceleme dönemlerinde gölge rapor yazarak, hükümetlere ve CEDAW Komitesine lobicilik faaliyetinde bulunarak ve Komitenin tavsiyelerde bulunması için savunuculuk yaparak rol almaktadır. Üçüncü inceleme döneminde, yani Türkiye’nin Ülke Raporu sunacağı 1997 yılında, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği ve Eşitlik İzleme Platformu ile birlikte gölge raporu yazılmasını koordine etmiştir.

2004 yılında, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Türkiye’nin 2004-2005 yılındaki yeni rapor dönemi için gölge raporunun yazılmasının koordinasyon ve kolaylaştırma sürecine başlamıştır. Haziran 2004’te CEDAW’in ön oturumu için Türk Ceza Kanunu Ulusal Kadın Platformu′nun 26 üyesiyle gölge raporu hazırlayıp sunduk. Ön oturumda çok beğenilen gölge raporumuz çoğunlukla yeni yasalar (medeni kanun, ceza kanunu ve cinsiyet eşitliği için anayasal değişiklik) ve bunların toplumsal cinsiyete etkilerini, gelecekteki reformlar (kamu yönetimi, yerel yönetişim, iş kanunu ve kota sistemi) için tavsiyeleri içermekteydi. Ön oturum raporunda üzerinde durulan bu noktaların çoğu, CEDAW’ın “kritik sorular” listesine eklendi ve Komite, Ocak 2005 resmi oturumu öncesinde cevaplanması için bunları Türk Hükümeti′ne sundu. Ocak 2005 oturumu öncesinde gölge raporumuzu yeni Türk Ceza Kanunu ve kadının iş gücüne katılımının artırılması için politika taleplerimizle güncelledik. Bu rapor tekrar Platform tarafından desteklendi ve Komiteye oturum öncesi yollandı. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ve platformun 3 üyesi Komitede gölge raporundaki taleplerimiz için lobicilik faaliyetinde bulundu.

CEDAW Komitesinin tavsiyelerinde raporumuzdaki noktaların hepsine değinildi, ve Türk Hükümeti gerekli reformları yapmaya ve varolan yasaları, politikaları ve programları uygulamaya çağrıldı.

İnceleme oturumundan sonra, ilgili tüm taraflara, STK’lara, hükümet yetkililerine ve yerel gruplara bu bilgiler yollandı. Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği CEDAW konusunda bilinçlendirme ve konuyu gündeme yerleştirme amaçlı büyük bir medya kampanyası başlattı. CEDAW Komitesi′nin uygulamaları konusunda halen Türk Hükümeti′ne lobicilik faaliyetinde bulunuyoruz ve aynı zamanda Türkiye’nin 2008’de olacak incelemesi için hazırlanıyoruz. Türkiye′nin CEDAW Sözleşmesi uyarınca 4. ve 5. Gözden Geçirilmesi sürecine yazdıkları gölge raporlar ile katkıda bulunan CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın Platformu tarafından 6. Gözden Geçirme için hazırlamış oldukları gölge raporu tamamlandı ve İngilizce olarak NY′da 46. oturuma hazırlanan CEDAW Sekreteryası′na gönderildi.

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği Türkiye’nin web sitesinden alınmıştır.

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.