Dış Köşe

Jedi dini ve Napolyon – Özgür Mumcu

0

Bir siyasetçi, bir cumhuriyeti kendi liderliği altında bir imparatorluğa dönüştürürken bu işin tek sorumlusunu o siyasetçide aramak yanıltıcıdır. Kurduğu menfaat ittifaklarının da bu gidişatta şüphesiz bir rolü olacaktır. Ancak sadece bu da cumhuriyetin, tek adam yönetimine dönüşmesini izah edemez. Eski rejimin yetersizlikleri ve eski rejimin belli başlı iktidar odaklarının ellerindeki gücü bırakmamak için zamanla siyaseten körleşmeleri de bu süreçte önemlidir.
Bu sebeple senatör Palpatine’in Galaktik Cumhuriyeti, Galaktik İmparatorluğa dönüştürmesinde Jedi Konseyi’nin yeri hâlâ yeterince araştırılmamış bir alan olarak karşımıza çıkmakta.
Doktrinde bazı görüşler, Jedi Konseyi’nin Yıldız Savaşları filmlerinde resmedildiği gibi galaktik ahengi sağlayan bir kurum olmadığını savunuyor. Jedi Konseyi’nin vesayeti altındaki güçsüz bir yürütmenin Konsey’e toplumdaki karşılıklarıyla olmaksızın siyasi bir güç sağladığı ileri sürülüyor. İki sene önce Reason.com sitesinden Jesse Kline, Jediların zannedildiği kadar özgürlükçü olmadığını söyleyerek Yıldız Savaşları filmleriyle getirilen tabuları yıktı.

Yıldız Savaşları’nın ekonomi politiği
Kline’a destek gecikmedi. Polemarchus.net sitesinde yayımlanan “Jedilar ve serbest piyasa-Yıldız Savaşları’nın ekonomi politiği” başlıklı bir makale, Jediları ‘monopolistik ve oligarşik bir korporatizmi savunmakla’ suçladı.
Ancak Jediların da dostları vardı. Fletcher School of Law’dan siyaset bilimi profesörü Daniel W. Drezner, Foreign Policy’nin internet sitesinde yayımladığı makalesiyle yardımlarına yetişti. Drezner’a göre iktidarı iyiden iyiye merkezileştiren senatör Palpatine rejimine karşı koyan Jedilar hakiki özgürlükçüler. Kaldı ki Palpatine’in imparatoruk rejimini sona erdirmelerinin tarihsel önemi de Drezner’ın dikkat çektiği başka bir konu.
İmparatorluk yıkıldıktan sonra Luke Skywalker’ın Jedi Konseyi’nin görev ve yetkisini sadece Jedi dinine ilişkin konularla sınırlaması iki tarafın da haklı olabileceğine işaret ediyor. Bu tartışmanın derinleşmesi hayati önem taşıyor.
Lindsey Wilson College’ın siyasetbilimi profesörü Stefan Brooks’un verdiği ‘Yıldız Savaşları siyaset ve felsefesi’ dersi bu derinleşmeye katkıda bulunabileceği için çok kıymetli.
Evet, konu önemli. Çünkü Jedi dini Yeni Zelanda’nın en büyük ikinci, İngiltere’nin ise en büyük dördüncü dini. Nüfus sayım anketlerini dolduran 390.000 İngiliz dinlerini Jedi dini olarak kaydettirdi.
Cumbria milletvekili Jamie Reed, Birleşik Krallık Avam Kamarası’ndaki yemin töreninde Jedi dinine inandığını açıkça ilan etti. Avustralya, nüfus sayımlarında Jedi olduğunu açıklayanlara ‘yanıltıcı beyanda bulunmak’ nedeniyle para cezası vermeyi planlıyor.

Palpatine, Ulu Hakan mıydı Kızıl Sultan mı
Yıldız Savaşları’nın imparatoru Palpatine, Ulu Hakan mıydı yoksa Kızıl Sultan mı? Jedi Konseyi, galaktik irade üzerinde vesayet kurmak isteyen devletçi ekonomiyi savunan bir grup elitist miydi? Her geçen gün Jedi dinine geçenlerin sayısı artarken bu sorulara cevap aramayı ihmal edemeyiz. Cumhuriyet’ten tek adam rejimine geçmenin ekonomi politiği de siyasi denklemleri de Yıldız Savaşları tarihinde mevcut. Tabii söz konusu film Üçüncü Napolyon döneminde olmadığı için Fransız cumhuriyetçileri ve sosyalistleri cumhurbaşkanının imparator olmasını önleyemediler. Karl Marx ise ancak testi kırıldıktan sonra “Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i” kitabında Üçüncü Napolyon’un neden önlenemediğini anlattı.
Yıldız Savaşları yok, Marx yavaş yazıyor, cumhuriyet yeni, Napolyon hırslı. 19. yüzyılda Fransız olmak bazen işte böyle talihsiz bir şeydi.

More in Dış Köşe

You may also like

Comments

Comments are closed.