İklim KriziManşet

İTÜ, İklim Değişikliği, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruyor

0

Üniversite bünyesinde kurulacak merkez, iklim değişikliğiyle ilgili olarak sera gazı değişimi, sıra dışı hava olayları gibi konularda çözüm önerileri hazırlayacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan merkezin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelikte yer alan bilgiye göre merkez; tarıma, ormanlara, su ve enerji kaynaklarına, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilere kadar, iklim değişikliği kapsamına giren tüm alanlarda ulusal ve uluslararası, disiplinlerarası, teorik ve/veya uygulamalı araştırmalar yapacak; araştırmaların sonuçlarının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunacak.

Merkez aynı zamanda iklim değişikliğinin/değişiminin gelecekte yaşam ve farklı sektörlere yapabileceği etkileri belirlemeyi, ulusal ve uluslararası platformlarda iklim değişikliği ile ilgili konularda yer almayı, ilgili kuruluşlarla işbirliğini artırmayı veya karar vericilere önerilerde bulunmayı ve iklim değişikliği ve etkileri konusunda kamu kurumları veya özel sektörden ilgilileri, öğrencileri eğitmeyi, farkındalık artırıcı kurslar/bilimsel toplantılar düzenleyerek toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmayı ve bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Bunları yanı sıra merkez, iklim değişikliği ile ilgili olarak seragazı değişimi, bütçesi, sıra dışı hava olayları, kuraklık, sel, fırtına ve benzeri konularda, bilimsel, uygulanabilir çözüm önerileri hazırlacak ve bu konularda izleme ve uyarı faaliyetleri hayata geçirilecek.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.