Kadın

İller toplumsal cinsiyet eşitliği karnelerini aldı

0
Görsel: bianet.org
Görsel: bianet.org

Görsel: bianet.org

Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı (TEPAV), illerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi’ni hazırladı. Karnenin amacı kadın erkek eşitliğini il düzeyinde ölçmek ve illerin durumunu kadınlar açısından değerlendirmek.

Rapor, illerin notlarını iki endeks üzerinden hesaplıyor. Birincisi, kadın-erkek arasındaki eşitsizliği hesaplayan Yereller için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi. Bu endeks Birleşmiş Miletler (BM) tarafından kullanılan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nin (GII) illere uyarlanmış bir versiyonu. Bu endekse göre eşitsizliğin en az olduğu il İstanbul. İstanbul’u Tunceli, Bolu, Düzce ve Eskişehir izliyor. Türkiye’nin büyükşehirlerinden Bursa 9., Ankara 15., İzmir 24., Antalya 26., Adana 62. sırada. Endeksin parametrelerini belediye meclisinde temsil, lise ve üniversite mezunu kadın nüfus, ergen yaşta annelik, anne ölüm oranı, kayıtlı istihdam verileri oluşturuyor. Endekste kadınların durumu erkeklerin durumu ile birlikte ele alınıyor ve eşitsizlik düzeyine göre iller sıralanıyor.

İkinci endeks, Yereller için Toplumsal Cinsiyet Güçlenme Endeksi. Bu endekste sadece kadınların güçlenme düzeyine bakılıyor, erkeklerle karşılaştırma yapılmadan iller sıralanıyor. Bu endekse göre de kadınların en güçlü olduğu il İstanbul. İstanbul’u Tunceli, Tekirdağ, Ankara ve Eskişehir izliyor. Muğla 13., Antalya 16., İzmir 19., Adana 60. Sırada yer alıyor.

İki endekste de son iki sıra Ağrı ve Bitlis’in.

Toplumsal cinsiyet açısından Türkiye nerede?

Rapora göre Türkiye kişi başına milli gelir esas alındığında dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmakla beraber bu ekonomik büyüme farklı kesimlere ve kadınlara eşit ölçüde yansımıyor, sosyal kalkınmayı beraberinde getirmiyor ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmıyor. Türkiye Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği (Gender Inequality Index-GII) endeksinde 68. sırada (2012), Dünya Ekonomi Forumu 2013 Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu’nda (Global Gender Gap Report) ise 136 ülke içinde 120.sırada yer alıyor.

TEPAV raporda yerel politikaların önemini “Temel Bulgular” bölümünde şu sözlerle  vurguluyor;

Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemenin yolu, toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmekten geçmektedir. Kamunun hem merkez hem de yerel düzeyde oluşturduğu politikaların toplumsal cinsiyete duyarlı bir biçimde, kadınlara etkisinin göz önünde bulundurularak yapılandırılması, kadınlara yönelik politikalara ve hizmetlere öncelik verilmesi cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından gereklidir. Gündelik hayatın biçimlenmesinde yerel düzeyde gerçekleştirilen müdahaleler ve uygulanan politikalar belirleyici önemdedir. Bu nedenle yerellerde üretilen politikaların ve sunulan hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetip gözetmediğini ölçmek, değerlendirmek ve izlemek önem taşımaktadır.

Hülya Demirdirek ve Ülker Şener tarafından hazırlanmış rapora buradan ulaşabilirsiniz.

(Yeşil Gazete)

More in Kadın

You may also like

Comments

Comments are closed.