ManşetSağlık

Hekim örgütleri uyarıyor, “Kömürlü termik santraller ölümcül”

0

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu hekim örgütleri, Türkiye’de son birkaç yıldır hızlanan kömürlü termik santral yatırımları ve kentlerde hava kirliliğindeki endişe verici artış dolayısıyla ortak basın açıklaması yaptı.

4TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan

Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in girişimi ile hazırlanan kısa broşür, Türkiye’den beş hekim ve tıbbi uzmanlık kuruluşunun işbirliği ile yayımlandı. Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği ve İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği ortak basın açıklaması yaparak, broşürü kamuoyu ile paylaştı.

Basın açıklamasında yer verilenlere göre, Türkiye Avrupa’da hava kirliliğinden kaynaklı erken ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Güncel araştırmalara göre, Türkiye’de sadece 2010 yılında, dış ortamda partikül madde (PM) ve ozona maruz kalma sonucu 28 924 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

“Hükümetin kömüre dayalı enerji talebini endişeyle izliyoruz”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, konuyla ilgili olarak “Kirli havanın solunması pek çok sağlık sorununu tetiklemektedir. Kentlerde daha temiz bir havanın sağlanması, halk sağlığını da büyük ölçüde iyileştirecektir. Ancak çoğu zaman hava kalitesinin sağlığa yapacağı katkı görmezden geliniyor” dedi.

Kömürün hava kirliliğine katkısının ciddi boyutlarda olduğunu belirten Dr. Bayazıt İlhan, “Hükümetin gelecekteki enerji talebini kömürle karşılamayı seçen politikalarını endişe ile izliyoruz. TTB ve ilgili uzman hekimlik dernekleri olarak, hükümeti, ülkenin enerji üretimi ve arzıyla ilgili tartışma ve kararlarda, özellikle kömürlü termik santrallerin arttırılması yönünde karar alırken, bu kararlarının getireceği sağlık etkilerini ve maliyetleri de hesaba katmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.