EkolojiManşet

Hayvan çiftliği atığı yapay göleti öldürüyor

0

Istrancalar’daki Deveçatak Köyü’nde hayvan çiftiğinden bırakılan atık sular, hayvan içme suyu ve tarımsal sulama amaçlı yapılan yapay gölete bırakılıyor.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi üyeleri, Istranca Dağları’nda yaptıkları inceleme gezisinde, Deveçatak Köyü‘nün batısında bulunan yapay gölete yaklaşık 500 metre mesafedeki çiftlikten gölete bırakılan koyu renkli ve kötü kokulu atık sıvının, tarlaların ortasından açık şekilde gölete bırakıldığını tespit etti. Trakya Platformu üyesi ve Kırklareli Konseyi’nin Çevre Komisyonu Başkanı Göksal Çidem, köylülerin kendilerine, defalarca ilgili makamlara konuyu bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını anlattığını söyledi. Göletin suyunun renginin değiştiğini belirten Çidem, tarlaların içinden geçen atıkların uzun zamandır gölete bırakıldığını anlattı.

Köylülerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen jandarma, tespit tutanağı tuttu. Çidem, “İlgili yetkili kim varsa derhal sürece dahil olup görevini yapmalıdır. En kısa sürede kirliliğin önüne geçilerek, kalan temiz su kaynaklarının kayıtsız şartsız korunmasını sağlamaları gerekir” diye konuştu.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi’nden yapılan açıklamada da Anayasa ve Bilgi Edinme Kanunu’na atıf yapıldı:

Anayasa 56’ıncı maddesinde, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Anayasa 17’inci maddesinin birinci fıkrasında ; “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”

2872 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde, çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkının esas olduğu, Bakanlık ve yerel yönetimlerin, meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlü oldukları vurgulanmaktadır. Katılım hakkının kullanılması açısından önem taşıyan diğer bir hak da bilgi edinme hakkıdır. Bu nedenle, çevresel karar alma süreçlerinde katılım hakkını bilgi edinme hakkı ile bir arada değerlendirmek gerekmektedir.

“Bilgi Edinme ve Başvuru Hakkı” başlıklı 30’uncu maddesinde de;

“ Madde 30- (Değişik madde ve başlığı: 5491 – 26.4.2006 / m.21) Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. “

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Dünyada ki temiz su kaynaklarının hızla tükendiği bir dönemde, Bölgemizde ki temiz su kaynaklarının hızla kirletildiğini görmek gelecek adına endişelerimizi arttırmaktadır. Sıcak yaz aylarında hayvanların su içemediği bir gölet, ancak atık havuzu olur. Atık toplama havuzu olmadan gölet bir an önce  kurtarılmalıdır.

Kirliliği yaratanlar hakkında en hızlı şekilde etkin adli ve idari yaptırımlar uygulanmalıdır. Hayvan  çiftliklerinin su kaynaklarına verdiği zararları ilimiz sınırları içerisinde bir çok defa gördük. Artık görmek, duymak ve koklamak  istemiyoruz.”

Göksal Çidem, Platform olarak köylülerin yanında olduklarını, hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.