Yeşeriyorum

Golf “turizmi” – Burcu Contepe

0

*12 ay turizm istediler.. golfü seçtiler.. golf turizmi her ay, her hava şartında oynanabilecek bir spormudur sorarım..

*12 ay turizm dediler… binlerce dönümü heba edip, küresel ısınmanın bu denli etkilediği, mevsim değişiklikleri nedeni ile kış mevsiminin doğru dürüst yaşanmadığı ülkemizde, rezervleri çok az olacak olan suyu tüketmenin sonucu gelecek kârın, elimizden gidecek olan doğanın orantısını sorarım..

*12 ay turizm dediler…golfu seçtiler… kışın hangi 5 veya 4 yıldızlı otel zinciri Bodrumdaki iş potansiyeli kâle alıp kapılarını açık tutuyor.. Bodrum çarşısındaki kaç dükkan kepenklerini kapatmıyor ki 12 ay turizm olsun, sorarım…

*12 ay turizm dediler.. asıl hava şartları ne olursa olsun, kaliteli, paralı ve her kesime iş sağlayabilecek olan Kongre turizmi yerine Golfü seçtiler…temeli atılmış ama sonra nedensiz yere inşaatı durdurulmuş olan Kongre Merkezi “Beyaz İnci” nin inşaatına yeniden başlamak yerine, 2bin dönüm araziyi talan edip, köyümüzü elimizden almayı, yarımadada hali hazırda 2 golf sahası var iken, daha potansiyel gruplar yakın gelecekte rezervasyonları görünmez iken, bu yıkımın, bu kıyım ve gösterişin, bu inadın, cahilliğin nedenini sorarım..

*12 ay turizm dediler.. Bodrum Antalya’ya benzeyecek dediler..Antalyanın en kârlı, turizm sektöründe gerek ulusal gerek uluslararası, Türkiyedeki en büyük destinasyonlardan birisi olmasına sebep olan Kongre turizmi yerine, gösterişi tercih edip golfü seçtiler…

Pis Su alt yapısı olmadan,vidanjörler ile, belediyeden sağlanan kullanma suyu yetmeyip, taşıma su ile oteli döndüren, 12 ay çalıştrılmadıkları için, her sezon yenilenen turizm çalışanlarının kalifiyesizliği, sadece sezonda para kazanan esnafın “turiste özel kazıklı sezon fiyatları” uygulamak durumunda kalan, katı atık depolama sistemi olmadığı içn her yaz yangın tehlikesi geçiren, düzgün planlama olmadan, her sezon yol inşaatı yapıp, turist kafilelerinin bu tadilatlardan ötürü Bodruma gelmesini engelleyen, havaalanını genişletmeyip, uçuş seferlerinin kısıtlı kalmasına sebep olan bir zihniyet, yeni yatırımlardan önce eksikler tamamlanmalı… EKSİKLERİ TAMAMLA SONRA YARARI OLACAK OLANI ARAŞTIR…Bu şuursuz davranışı genç bir turizmci olarak kınıyor ve daha yapıcı kararlarınızın olmasını ümid ediyorum..

Golfün gerçek yüzü;

Golf sahalarının çok fazla su gereksiniminin yanı sıra, çimenlerin yıl boyunca golf oynanabilecek durumda tutulabilmesi için çok fazla miktarda kimyasal gübre ve ilaçlar kullanılmaktadır. Bir golf sahasının yıllık kimyasal gübre ve ilaç kullanımı, tarımda kullanılan miktarın altı katı daha fazladır. Bu kimyasal maddeler,daha sonra yeraltına sızarak yeraltı su kaynaklarını ya da çevredeki yüzey su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmaktadır. Bu durum uzun vadede zaten çok sınırlı olan su kaynaklarımızın tükenmesine, kirlenmesine ve hatta içme suyu temini ve tarımsal sulamada ciddi sorunlar yaşamamıza neden olacaktır.

Bir golf sahası için yılda hektar başına ortalama 10.000 ile 15.000 m3 su gerekmektedir. 100 hektarlık bir golf sahasının bir yılda tüketeceği su miktarı yaklaşık 1 milyon m3 olacaktır. Bu da 12.000 nüfuslu bir yerleşimin ortalama yıllık su tüketimine eşittir.

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre tüm dünyada 1,5 milyardan fazla insan, sağlıklı içme suyuna ulaşamamaktadır Golf sahaları için bir günde tüketilen 660.000 tonu aşkın su, 4,7 milyar insanın günlük asgari su gereksinimine eşittir.Türkiye ise kişi başına ortalama 1500 m3’lük yıllık kullanılabilir su miktarı ile su fakiri bir ülkedir.

Golf sahaları ve tesisleri doğru planlandığında ekonomiye katkıları açısından önemlidir. Ancak WWF-Türkiye’ye göre; su kaynakları ve ormanlar gibi doğal kaynaklar üzerindeki etkileri değerlendirilmeden planlanan golf sahaları ve tesisleri doğaya zarar vermekte, su kaynaklarını miktar ve kalite açısından olumsuz etkilemekte ve işletim aşamasında önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla, golf yatırımları yalnızca bir turistik ve ticari yatırım konusu olarak düşünülmemeli; doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı açısından da değerlendirilmelidir. WWF-Türkiye, golf sahalarının yer seçiminde özellikle su kaynaklarının durumu, bölgenin ekolojik yapısı ve tarımsal potansiyelinin büyük önem taşıdığını belirtmektedir.

Bu alıntıdan çok daha kötümser gerçeklere ulaşmak hiç de zor değil. ”Su” yoksa, ”para” ne işe yarayacak?

More in Yeşeriyorum

You may also like

Comments

Comments are closed.