Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Gökova Meclisi’nden yerel seçimler için çağrı: Ekolojik tahribatı durdurun

0
Gökova Meclisi
Gökova. Fotoğraf: Depositphotos

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, Gökova alt havzasında giderek ağırlaşan sermaye odaklı çevre tahribatına karşı duruşunu ortaya koyduğu 2024 Yerel Seçim Bildirgesi’ni yayımladı. Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki Gökova’da, yasalara aykırı yapılaşma ve ekolojik tahribatın arttığına dikkat çeken Meclis, sorumluluğun büyük bir kısmının Ula Belediyesi‘nde olduğunu vurguladı.

MUÇEP Gökova Meclisi tarafından belirlenen ve kamuoyuna sunulan ana sorunlar arasında; kaçak yapılaşma, Ula Kent Konseyi‘nin kurulmaması, Akyaka‘da ‘yavaş kent’ kriterlerine uyulmaması, trafik ve altyapı sorunları ile Akyaka İmar Planı Revizyonları’nın yarattığı endişeler yer alıyor. Meclis, bu sorunların çözümü için yerel seçimlere katılacak tüm Ula Belediyesi adaylarına ve mevcut yönetimine çağrıda bulunuyor.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nın hala uygulamaya alınmamış olması ve bu plana Ula Belediyesi’nin sahip çıkmaması, Meclis’in özellikle altını çizdiği konulardan.

Gökova Meclisi

MUÇEP’ten Köyceğiz’de yapılaşmaya tepki: Göl kenarı ve ormanların niteliği değiştirilmeye çalışılıyor
Gökova Sulak Alanı’nın ‘Mutlak Korunacak Hassas Alan’ ilan edilmesi için başvuru yapıldı

Gökova Meclisi stratejik eylem planı istiyor

Bildirgede, Ula Belediyesi’ne kaçak yapılaşma ile mücadele, Akyaka’da yavaş kent kriterlerine uygun hareket etme, Ula Kent Konseyi’ni kurma, Bakanlık planlarına karşı Akyakalılarla birlikte hareket etme ve Gökova ÖÇKB Yönetim Planı’nda yer alan eylem planlarının hayata geçirilmesi için stratejik planlama yapılması çağrıları yer alıyor.

Gökova Meclisi, yapılan çağrı doğrultusunda seçim sonrasında da taleplerinin takipçisi olduğunu belirtti.

Yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“1) Özel Çevre Koruma ve Nitelikli koruma alanı statüsünde olmasına rağmen özellikle kıyı alanlarında olağanüstü boyutlarda kaçak yapılaşma söz konusudur. ‘Tiny house’, ‘karavan’ veya ‘konteynır’ adı altında imar kanununa, kıyı kanununa ve özel çevre koruma hükümlerine aykırı olarak çok sayıda konut inşa edilmekte, adeta yeni mahalleler oluşturulmaktadır. Yasaya aykırı bu yapılaşmaya karşı Ula Belediyesi sessiz kalarak yol vermektedir.”

“2) Belediyeler Kanununa göre kurulması zorunlu olmasına rağmen halkın karar alma sürecine katılma araçlarından birisi olan Ula Kent Konseyi yıllardır kurulmamıştır.”

“3) Akyaka ‘Yavaşkent’ statüsü olmasına rağmen yavaşkent anlayışına ve kriterlerine uygun hiçbir eylem planı geliştirilmemekte, yaşam kalitesi her geçen gün daha da kötüleşmektedir.”

“4) Akyaka’nın trafik sorunu başta olmak üzere birçok altyapı, koruma alanlarının korunmaması sorunları varken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu sorunları çözmek yerine sorunları çok daha arttıracak Akyaka İmar Planı Revizyonları gündeme getirilmektedir. Bu planları durdurmak için Ula Belediyesi girişimde bulunmamakta, Akyakalılar Bakanlığa karşı mücadelede yalnız bırakılmaktadır.”

“5) Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde doğa koruma alanlarındaki baskıların kaldırılması, altyapı sorunlarının çözümü için atılacak adımları içeren ve yerel sivil toplum örgütlerinin önemli katkısı ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlanmıştır. ÇŞİD Bakanlığı bu planı onaylamış olmasına karşın hala uygulamaya alınmamıştır. Yönetim Planı’nın paydaşlarından birisi olmasına karşın Ula Belediyesi planın uygulanması yönünde iradesini ortaya koymamakta, plana sahip çıkmamaktadır.”

“Gökova Meclisi olarak çözümü için mücadelesini verdiğimiz bu temel sorunları bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunarak seçime katılacak tüm Ula Belediyesi adaylarına çağrı yapıyoruz:”

“⦁ Ula Belediyesi artık kaçak yapılaşmaya karşı sorumluluğunu yerine getirerek yasaları uygulama iradesi göstermelidir. Azmak ve deniz kıyılarında yasalara aykırı tüm işgaller kaldırılmalıdır.

⦁ Akyaka’da yavaşkent kriterlerine uygun olarak, araç odaklı değil insanı ve doğayı koruma odaklı bir trafik düzenlemesi için Akyakalıların katılımı ile ortak çözümler geliştirilmelidir.

⦁ Yasal zorunluluk olmasına rağmen yılan hikayesine dönüşen Ula Kent Konseyi artık kurulmalı ve demokratik yerel yönetim anlayışı ile bağdaşmayan bu utanca son verilmelidir.

⦁ Ula Belediye Yönetimi, Bakanlığın hazırladığı rant odaklı planlara karşı Akyakalılarla birlikte harekete etmeli, Gökova ÖÇKB Yönetim Planının uygulamaya alıdıktan sonra, yönetim planı ile uyumlu imar plan değişikliklerinin yapılması için Akyakalılarla birlikte hareket etmelidir.

⦁ Gökova ÖÇKB Yönetim Planında yer alan, Akyaka’nın yavaşkent kriterlerini de içeren eylem planlarının gerçekleştirilmesi için stratejik planlama çalışması yapılmalıdır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile yürütülecek bu çalışmalara yerel halkın katılımı sağlanmalıdır.”

Fotoğraf: DepositPhotos

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.