Doğa Mücadelesi

Foça: Turist değil kül yağacak

0

Aliağa‘daki demir çelik işletmelerinin cürufu ve yeni kurulacak dört termik santralın külü, Foça’da depolanacak.

Aliağa Nemrut Sanayi Bölgesi’ndeki demir çelik işletmelerinin yıllardır üretim alanlarında biriktirdiği milyonlarca ton cüruf için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çözüm buldu: Foça’ya depolamak.

‘İzmir ili Aliağa ve Foça ilçeleri Termik Santral ve Kül – Cüruf depolama alanı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı’ bakanlık tarafından askıya çıkarılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildi.

Demir çelik fabrikalarının atıkları ve kurulması düşünülen dört termik santraldan çıkacak küller Kozbeyli-Ilıpınar arasındaki vadilere, Ilıpınar’daki Gölyüzü mevkiine kadar uzanan alanlara dökülecek. Daha önce Aliağa’da cüruf dökülen alanlarda yapılan arkeolojik kazılardan tarihi eserler çıkmıştı. Bunun üzerine yeni cüruf dökme alanları oluşturan fabrika sahipleri şimdi de doğal alanları tehdit ediyor.

Ilıpınar Gölyüzü mevkiine hiçbir koruma önlemi ve ruhsat alınmadan cüruflar dökülmeye başlandı. Üstelik dökme işlemi bakanlığın askı süresi dolmadan, süresi içinde yapılacak itirazlar dikkate alınmadan yapılıyor. Ayrıca termik santrallaraverilen olumlu ÇED iptal davaları sürerken, bilirkişi raporu da mahkemeye ulaşmamışken fabrika sahipleri tarafından Foça ilçesi sınırlarına cüruf dökme işlemi devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ise yasadışı bu cüruf dökümüne seyirci kaldığı öne sürülüyor. FOÇEP (Foça Çevre ve Kültür Platformu) yetkilileri, cürufların döküldüğü Ilıpınar-Gölyüzü mevkiinde su kaynakları olduğunu belirterek, “Cüruflardan yeraltı sularına karışacak ağır metaller halkın sağlığını tehdit edecek ve bölgeyi yaşanmaz hale getirecektir. Zeytin alanlarına ciddi zararlar verecektir” diyor.

Cüruf dökümünün yanı sıra ayrıca bu alan kurulması düşünülen 4 yeni termik santralda çıkacak külün depolanması için de bu alanın kullanılması gündemde. Böyle bir durumda sadece Kozbeyli-Ilıpınar yöresi değil, Foça’nın tamamı, hatta Gerenköy, Menemen Ovası risk altında kalacak. FOÇEP yetkilileri, “Termik santrallarla ilgili olarak açılan davalar henüz sonuçlanmadı. Bizler bölgede yaşayanlar olarak askıya çıkarılan plana karşı binlerce imza topladık. İtirazlarımız dikkate alınmazsa dava açacağız” diyor.

Kül depolama alanı ilan edilen Foça, Kyme antik kentinin etrafını saran sanayi tesisleri yüzünden günden güne küçülmesiyle de gündemde.

Batı Anadolu’nun en eski liman şehirlerinden olan Kyme, 3500 yıllık geçmişiyle birçok antik çağ yazarının dikkat çektiği bir şehir.

Kyme antik kentinin 2002 yılında 1. derece arkeolojik sit yapılan alanları teker teker 3. derece sit alanına düşürüldü. Antik kent Nemrut Limanı’nı gören tepeden, limana kadar olan kısma kadar sıkıştırıldı. Nekrapol (antik mezarlık) alanı, üzerine termik santral yapılabilmesi için 1. derece arkeolojik sitten düşürülüp 3. derece yapıldı. Oysa ilgili yasa maddesinde “Nekrapol alanları taşınmaz kültür varlıklarıdır” hükmü var.

Demir çelik üretim faaliyeti, LPG dolum tesisleri ve dopolama alanları, Kömür kırma eleme tesisleri ve depoları, iskeleler ve termik santrallarla sıkışan kent için çevreciler ayaklanmış durumda.

You may also like

Comments

Comments are closed.