İklim KriziManşet

%66 “İklim değişikliği endişe verici boyutta” dedi

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) katkısı ile devam eden Türkiye’nin İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildiriminin Hazırlanması Projesi kapsamında yapılan “İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması” tamamlandı.

Yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan araştırma; iklim değişikliği konusunda toplumun farkındalık düzeyini, toplum tarafından gerçekleştirilen sera gazı azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum faaliyetlerini ve toplumun sera gazı salımının azaltılması için ödemeye isteklilik durumunu belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. 17 ili ve 25 su havzasını kapsayacak şekilde kent ve kırsalda yapılan araştırmanın hedef kitlesi 15-69 yaş arası olarak belirlendi.

İklim Değişikliği Farkındalık Düzeyi Araştırması’nın öne çıkan sonuçları şöyle: İklim değişikliği denildiğinde akla %39,5 oranında mevsim değişikliği geliyor, bunu sırasıyla kuraklık/susuzluk ve hava şartlarının bozukluğu takip ediyor. Görüşülen kişilerin % 12,9’unun iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir fikri bulunmuyor. Eğitim düzeyi düştükçe fikri olmayanların oranı artıyor. En çok üniversite mezunları iklim değişikliğini ozon tabaksının delinmesi ve küresel ısınma ile ilişkilendiriyor.

Araştırmaya göre; iklim değişikliğini küresel ısınma ile ilişkilendirenlerin oranı %6. İklim değişikliğinin sebepleri konusunda bilgi sahibi olanların oranı %12,5 iken, iklim değişikliğine uyum konusunda bilgi sahibi olanların oranı % 11,1; iklim değişikliği ile mücadele yolları konusunda bilgi sahibi olanların oranı % 10,7; iklim değişikliğinin hayatımıza etkileri konusunda bilgi sahibi olanların oranı ise %10,5.

Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin %66’sı iklim değişikliği sorununu endişe verici buluyor. Araştırmaya katılanların %34,6’sı iklim değişikliğinin ciddi bir sorun olduğunu ve acilen önlem alınması gerektiğini düşünürken, %34,3’ü ise iklim değişikliğinin yaşandığına dair yeterince kanıt olduğunu ve bazı önlemlerin alınmasının faydalı olacağını düşünüyor.

İklim değişikliğini endişe verici bulanların oranının %66 olmasına karşın ürün satın alırken çevreye daha az zarar veren etiketlere dikkat edenlerin oranı %32. Bu durum; iklim değişikliği konusunda ilginin yüksek olmasına karşın alınan önlemlerin düşük  düzeyde olduğunu gösteriyor. Ürün satın alırken ürün etiketinde çevreye daha az zarar vermesi ve çevre dostu yöntemlerle üretilmesi yazılarına dikkat etmediğini belirtenlerin oranı %30,8.

Enerji tasarrufu ile ilgili uygulamalar, iklim değişikliği ile mücadele konusunda en etkili bulunuyor ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmak için bireysel olarak en çok yapılan uygulama olarak da enerji tasarrufu belirtiliyor. Bunu; su tasarrufu ve çevreyi temiz tutmak izliyor.

Araştırmaya katılanların %34,1’i iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yaşam tarzını değiştirmek zorunda kalacağını, %22,9’u iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ileride yeni teknolojiler üretileceğini düşünüyor.

 

 

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.