Hafta SonuHaftasonuManşet

Ekolojik insancıllığın üç öncülü: Mumford, Dubos, Bookchin

0

Brian Morris, ekoloji hareketinin gelişimine damgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in yaşam öykülerini ve fikirlerini bir kitapta topladı.

Sümer Yayıncılık toplumsal ekoloji felsefesinin üç önemli isminin yaşam öykülerinin yer aldığı “Ekolojik İnsancıllığın Öncüleri” kitabını yayımladı. Antropoloji Profesörü olan Brian Morris tarafından hazırlanan kitap, ekoloji hareketinin gelişimine damgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in yaşam öyküleri ve fikirlerini bir araya getiriyor. Morris’in “ekolojik insancıllık” adıyla teorileştirdiği geleneği Mumford, Dubos ve Bookchin ekseninde ele alan kitabı Türkçe’ye Burak Esen çevirdi.

Toplumsal ekoloji felsefesi

Doğa ve toplumsal yaşam ilişkisine dayalı, gelişen bir felsefe olan ‘toplumsal ekoloji felsefesi’, doğanın denetim altına alınma çabaları ya da politikasının bizzat insanın varlığını ve yaşamını tehdit ettiğine vurgu yapar. Kitap, doğayı denetim altına almaya çalışmanın aynı zamanda insanın da denetim altına alınması anlamına geldiğine vurgu yapıyor, modern kentlerin ortaya çıkışı, gelişim ve dönüşüm süreçleriyle doğadaki büyük tahribat arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor.

Kitabın üzerlerine kurulduğu üç isim; bir uçta endüstri megamakinesinin öteki uçtaysa modernlik karşıtı tepkinin yer aldığı çıkışsız ikiliğin ötesine geçerek makul bir üçüncü yol öneriyor. Morris’in ekolojik insancıllık adını verdiği bu yol, doğayla tekrar hemhal olmuş bir toplum; ekolojik, eşitlikçi ve demokratik bir kent ve kültürü yaratmak. Bir kitaba üç düşünsel yaşamöyküsü sığdıran Brian Morris, modern ekoloji hareketinin gelişimine damgasını vuran Lewis Mumford, René Dubos ve Murray Bookchin’in fikirlerini, kolay anlaşılır bir biçimde ele almış.

 

Kategori: Hafta Sonu

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.