İklim KriziManşet

Dünya Meteoroloji Örgütü: İklim değişikliği sürdürülebilir kalkınmayı tehdit ediyor

0

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) iklim değişikliği üzerinde direkt etkili olan yedi iklim göstergesini incelediği “İklim Göstergeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ara Bağlantıları Gösterme” raporunu yayımladı.

Raporda iklim göstergelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları üzerindeki etkisi inceleniyor.

Raporda, küresel ısınmayı 1,5 °C’nin altında sınırlamak için daha büyük uluslararası işbirliği ve disiplinlerarası çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Yedi iklim göstergesi

Yedi iklim göstergesi; karbondioksit konsantrasyonu, sıcaklık, okyanus asitlenmesi, okyanus ısı içeriği, deniz buzu boyutu, buzul kütle dengesi ve deniz seviyesi yükselmesi olarak ele alınıyor.

Karbondioksit emisyonlarının dünya üzerindeki dağılımına bakıldığında; CO2 emisyonunun yüzde 25 ila yüzde 30’u okyanus tarafından emilir ve okyanus asitlenmesine yol açar, yüzde 20 ila yüzde 25’i bitki örtüsü tarafından emilir ve geriye kalan yüzde 50 atmosferde kalır ve ek sera etkisine katkıda bulunur.

İki yüzyılda 4 derece ısınma bekleniyor

Raporda sera gazı konsantrasyon yolu senaryosu göre 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığının 2–5 °C artması öngörülüyor. Geçmişte her 20 bin yılda 4 derece ısınma gözlemlenirken antropojenik iklim değişikliğinin sadece iki yüzyılda aynı ısınmayı tetiklemesi bekleniyor.

Raporda, 2020 yılındaki ısınmanın şimdiden sanayi öncesi (1850–1900 yılları) seviyelerin yaklaşık 1,2 °C üzerinde olduğu vurgulandı. Diğer yandan Kutup ısınma oranının, küresel ortalama orandan 3 kat daha hızlı olduğu belirtildi.

Kuzey Kutbu hızla ısınırken, yüksek sıcaklıklar, kalıcı donların erimesine ve yeraltında depolanan metanın havaya bırakılmasına neden olduğu ifade edildi. Eğer bu fenomen gerçekleşirse metanın, 100 yıllık bir zaman ölçeğinde CO2’den 20 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Okyanus asidifikasyonu yüzde 30 arttı

Okyanuslar yıllık emisyonların yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 30’unu tutan doğal karbon yutakları. Karbondioksit suda çözündüğünde asidik iyonlara dönüşüyor. Bu da okyanusların asitlenmesini artırıyor.

WMO raporuna göre endüstri döneminden bu yana okyanuslardaki asitlilik oranı yüzde 30 arttı.

Okyanus sıcaklıkları arttı

Dünya yüzeyinin yüzde 70’inden fazlasını kaplayan küresel okyanus
önemli sıcaklık artışına neden olmadan ısıyı depolamak için önemli bir kapasiteye sahip.

Isıyı uzun süreler boyunca depolama ve serbest bırakma yeteneği okyanusa Dünya’nın iklim sistemini stabilize etmede merkezi bir rol verir. Ancak artan sera gazı emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği okyanuslardaki sıcaklığın da artmasına neden oluyor.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.