Dış Köşe

Dünya kamuoyuna doğru… – Gündüz Vassaf

Kaç kişinin oyunu alabilir ki dünyanın kabuk değiştirdiğini, ülkesinin tarihten silineceğini söyleyen politikacı?

İmparatorluklarımız, dinlerimiz, ideolojilerimiz, kahramanlarımız…

Bir bakıyorsunuz tarihin çöplüğündeler.

Eski Mısır. Bu en uzun Ömürlü uygarlığın tanrıları bile yerlerini günümüz dinlerine terk ettiler.

Güneşimizle birlikte Dünyamızın da kara delikte sonu olacağını bildiğimiz halde dinlerimizin vaat ettiği Ölümsüzlüğün bağımlılığında geçiciliğimize karşı çaresiz grpınıştayız. Günümüzü kalıcı kılmak istiyoruz.

Tarihin geçiciliğini yadsımamızın aymazlığında, geleceğimizi geçmişe ilan ettiğimiz zaferlere ipotek ediyoruz.

Türkiye, Osmanlı’ya karşı zaferdi. İsrail, Yahudi olmayanlara.

Amerika, İngiliz sömürgeciliğine.

Bugün bu ülkelerin başındakilere sorsanız hepsinde aynı kalıcılık patolojisinin hezeyanı:

“Ülkemiz ilelebet var olacaktır!”

Olmayacak.

Rejimlerimizin temsilcileri, örneğin koca Sovyetler Birliği ve müttefiki rejimlerin bir anda tarihten silindiğinin bizzat tanıklıklarına rağmen günün dokunulmazlığının uçuşunda. Biz de o hezeyanın parçasıyız. Kaç kişinin oyunu alabilir ki dünyanın kabuk değiştirdiğini, ülkesinin tarihten silineceğini söyleyen politikacı?

Yerel sorunlara duyarsız, küresel konularda yetersiz, finans kapital karşısında güçsüz ulus devlet tarihi işlevini yitirdi. Temsilcilerimiz uzatmalara oynuyor.

Birleşmiş Milletler’de bayrak boylarının aynılığında, milli marşlı devlet protokol tiyatroları tantanasında, kendilerini dev aynasında, mevcut düzene egemen devlerle eşit görüyorlar. Sonu belirsiz bu geçiş döneminde ne yapılabilir?

Her beş kişiden birinin Güneş’in Dünya’nın etrafında döndüğüne inandığı Amerika yeni başkanını seçme arifesinde. Küresel ısınmaya karşı Kyoto Protokolü’nü imzalamayan, Güney Afrika’daki Durban çevre toplantısında Çin’le birlikte sınırlamalara direnen, Amerika.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf olmayan Amerika. Meclisi, dünyanın neresinde, kim olursa olsun, Pentagon’a istediğini yakalayıp sorgulama, tutuklama yetkisi veren yasa tasarısını Önümüzdeki hafta Başkan’a imzası için sevk edecek ülke Amerika.

Çıt yok.

Dünya Amerika’ya, Amerika Amerikalılara bırakılmayacak kadar önemli.

Amerikalı olmayanlar tribünlerde seyirci. Seçim öncesi gene her ülkede ‘Amerika uzmanları’ türeyecek. Bir yıl boyunca onların ahkâm kesmeleri dinlenecek. Sonuçlar beklenecek mi?

Alışageldiğimiz rejimlerin meşruiyetinin sorgulandığı, pamuk ipliğine bağlı ekonomik düzeninin sallandığı, uzun bir kışa doğru sürüklendiğimizin ürkütücü emareleri karşısında, dünya kamuoyunun zorbalıkla susturulmak istenen “Biz % 99’uz” hareketiyle bütünleşerek ABD’ye yol gösterebilecek güçte olduğunu biliyorum. Kararlılığında şüpheliyim.

Radikal

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1072145&Yazar=G%DCND%DCZ%20VASSAF&Date=11.12.2011&CategoryID=113

Kategori: Dış Köşe