ManşetKentYerel

Dönüşüm planı olmadığı ortaya çıkan Niğde Kale Mahallesi yıkımının ihalesi de iptal edildi

0

AKP‘li Niğde Belediyesi‘nin tarihi Kale Mahallesi‘nin yıkımı için açtığı ihale, Aksaray İdare Mahkemesi tarafından “hukuka aykırı” bulunarak iptal edildi.

Danıştay 6. Dairesi de, yıkıma dayanak olarak gösterilen Cumhurbaşkanı kararnamesinin yürütmesini durdurmuştu.

Fakat daha açılan davaların sonuçları beklenmeden acele başlatılan yıkımlar sonucu tarihi Niğde Kalesi ve çevresindeki yaklaşık 70 ev, artık yok.

Danıştay kararı sonrasında, mahalledeki evlerin yıkılması için Niğde Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yıkım çalışması ihalesi, Aksaray İdare Mahkemesi tarafından şu gerekçe ile iptal edildi:

“Gelinen aşamada ihalenin temelini oluşturan ve yenileme projesi kapsamına alınan acele kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurulması karşısında, söz konusu alanların enkaz karşılığı yıkımı ihalesine çıkılmasında ve ilan edilmesinde hukuken olanak bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

İlgili haber: Yargı süreci devam eden tarihi Niğde Kalesi yıkılıyor: Niğde Belediyesi suç işliyor

Belediye yerli ve milli kültürü yok etti

Davaları açan Niğde Kale Mahallesi sakinlerinin avukatı İsmail Hakkı Atal, kararı şu sözlerle duyurdu:

AKP’li Niğde Belediyesi yerli ve milli kültürü yok etti. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi Niğde Kale Mahallesi yıkımı, Aksaray İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu.

Ne olmuştu?

AKP’ye ait Niğde Belediyesi, TOKİ ortaklığıyla 2021’de “Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Projesi“ni duyurmuş, Ocak 2021’de acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla proje hızlandırılmıştı.

Yerinden edilmeye zorlanan mahalle sakinleri, yıkıma izin veren Cumhurbaşkanı kararının ve ihalenin iptali için Danıştay‘a ve Aksaray İdare Mahkemesi’nde dava açmış, Belediye, henüz Danıştay kararını vermeden yıkıma başlamıştı.

Belediye’den üç defa planlarını talep eden Danıştay 6. Dairesi, Kale Mahallesi’ndeki yıkımın, kentsel dönüşüm planı hazırlanmadan, hukuksuz bir şekilde yürütüldüğüne hükmetmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın acele kamulaştırma kararının kamu yararı olmadan alındığına karar vermiş ve söz konusu kararın yürütmesini durdurmuştu.

Üçüncü derece sit alanı olan taş evler ve Selçuklular tarafından inşa edilen Niğde Kalesi‘nin yıkımı için Belediye’nin açtığı ihale de, 30 Nisan’da Aksaray İdare Mahkemesi tarafından hukuksuz bulunarak iptal edildi.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.