Duyurular

Doğadan mı korkmalı, sanayiden mi?

Bodrum’daki Gümüşlük Akademisi’nde yapılan “korku” temalı söyleşilerde bu hafta sonu “sanayi ve korku” tartışılıyor.  Yeşiller Partisi Eşsözcüsü, Sosyolog Yüksel Selek ve Yeşiller Partisi Tarım Çalışma Grubu Koordinatörü Hakan Ozan Erzincanlı’nın konuşmacı olduğu söyleşi 24 Temmuz akşamı saat 20:30’da Amfitiyarto’da.

Gümüşlük Adademisi tarafından yapılan duyuruya göre söyleşinin konusu sanayi uygarlığı ve doğa çatışması. Yüksel Selek, konunun sosyal ve politik boyutunu, Hakan Ozan Erzincanlı ise ilk çağlardan itibaren doğayı kendine bir tehdit olarak görmüş olan insanın, artık onu yenmiş olma zannıyla egemenliğinin tadını çıkarıyor oluşunun bedelini sorgulayacak. Fosil yakıtlar, enerji politikaları, GDO’lar, gıda güvenliği ve açlık, biyolojik çeşitlilik, doğal dengeleri bozan büyüme stratejileri masaya yatırılıp alternatif bir yaşam hedefi ihtimalinin aranacağı konuşmada doğadan mı sanayiden mi korkulması gerektiği tartışılacak.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Duyurular